Huishoudens betalen via precariobelasting ongemerkt tientallen euro’s aan gemeente

Meer dan 100 gemeenten belasten nutsbedrijven met precariobelasting op ondergrondse leidingen. De nutsbedrijven rekenen dit door aan hun klanten. Die klanten zijn vooral huishoudens. Zij betalen de uiteindelijke rekening. Uit onderzoek blijkt dat deze onzichtbare belasting kan oplopen tot 86 euro per huishouden per jaar. Gemeenten nemen deze precariobelasting op leidingen niet mee als zij de gemeentelijke woonlasten in de eigen gemeente vergelijken met die in andere gemeenten. De gemeentelijke woonlasten lijken dan lager dan zij zijn.


De minister heeft een wetsvoorstel naar de kamer gestuurd waarmee de precariobelasting op leidingen in tien jaar tijd wordt afgeschaft. Huishoudens zouden dan dus nog tien jaar ongemerkt belasting betalen aan de gemeente. Dat is onwenselijk. De hervorming van het gemeentelijke belastinggebied die ook door minister Plasterk is geschetst biedt een mooie gelegenheid om de precariobelasting op leidingen sneller af te schaffen zodat huishoudens weer zicht krijgen op de gemeentelijke belastingen die zij betalen.


Dit schrijft Corine Hoeben vandaag in een artikel in het economenblad ESB. Klik hier voor het artikel. Klik hier voor het persbericht.

29 augustus 2016