Onderzoek verlegregelingen kabels en leidingen en precariobelasting op leidingen

Energie en drinkwaterbedrijven hebben vele kilometers kabels en leidingen in de grond liggen. Deze moeten soms op aanwijzing van de gemeente worden verlegd. Gemeenten kunnen hier regels voor hebben vastgesteld, maar dit hoeft niet. In die regels kan ook zijn vastgelegd of nutsbedrijven in aanmerking kunnen komen voor compensatie voor gemaakte kosten. Corine Hoeben en Klaas Kwakkel onderzochten of gemeenten regelingen kennen en welke compensatieregelingen gemeenten hanteren.
Gemeenten kunnen precariobelasting heffen op het gebruik van gemeentegrond voor ondergrondse leidingen. Het tweede deel van het onderzoek schetst welke gemeenten deze belasting heffen en welke tarieven worden gehanteerd. U vindt het onderzoek hier.

5 oktober 2016