Financiële verhouding Rijk - gemeenten: hoe verder?

Op 5 oktober gaf Maarten Allers op de studiemiddag Lokale democratie in de steigers een voordracht over hoe het verder zou kunnen met de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten. Hij geeft geen blauwdruk, maar presenteert een manier om de discussie te structureren. Kernboodschap is dat financiële verhoudingen geen technische aangelegenheid zijn, maar dat ze zijn gebaseerd op morele keuzes. Die zijn te belangrijk om aan vakspecialisten over te laten.

De presentatie is hier te zien. De bijdrage van Allers aan de publicatie Lokale democratie in de steigers is hier te vinden.

6 oktober 2016