Ook in Denemarken levert gemeentelijke herindeling geen geld op

Uit COELO-onderzoek bleek al eerder dat gemeentelijke herindeling in Nederland niet leiden tot lagere uitgaven of lagere belastingen. Voorstanders van schaalvergroting wijzen echter vaak naar Denemarken, dat in 2007 in één klap veel gemeenten samenvoegde. Een uitputtend onderzoek van vier Deense wetenschappers laat nu zien dat ook in dat land gemeentelijke herindeling niet de verwachte winst heeft opgeleverd. Precies als in Nederland blijken sommige uitgaven wel te dalen (bestuur), maar de totale uitgaven niet. "The result turns out to be null", schrijven de onderzoekers. Gezien de hoge kosten die met herindeling zijn gemoeid zetten zij grote vraagtekens bij gemeentelijke herindeling. Zij wijzen erop dat veel gemeentelijke taken geen schaalvoordelen kennen.

Het uitgebreide COELO-onderzoek naar herindeling in Nederland is hier te vinden (Engelstalig). Klik hier voor een kortere Nederlandstalige versie.

 

14 december 2016