Totaalbeeld lokale en regionale belastingen

COELO heeft voor het eerst in kaart gebracht welke bedragen woningbezitters en huurders in totaal betalen aan de gemeente, het waterschap en de provincie. Huishoudens met een eigen woning betalen gemiddeld 1.286 euro. Huurders betalen gemiddeld 856 euro. Vandaag verschijnt hierover een artikel in het tijdschrift ESB. Hier vindt u een kaarten waarin per gemeente is weergegeven welke bedragen huishoudens met een koopwoning betalen en hier vindt u deze kaarten voor huurders. Het persbericht kunt u hier vinden.

16 december 2016