Onderzoek

COELO verricht onderzoek naar economische en financiële aspecten van decentrale overheden. De exacte onderzoeksterreinen waarop we op dit moment actief zijn zijn in de kolom rechts te vinden. Ons werk varieert van toegepast beleidsonderzoek tot wetenschappelijke studies met een hoog abstractiegehalte. Wij doen onderzoek op eigen initiatief maar ook in opdracht van derden. Als expertisecentrum willen wij inzichten bieden en handvatten aanreiken waar u in de praktijk mee verder komt. Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen, of wilt u onderzoek verricht hebben op een aanverwant onderzoeksterrein, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. Voor een overzicht van een aantal interessante inzichten uit COELO-onderzoek klik hier.

Een overzicht van onze onderzoeksrapporten en artikelen is hieronder te vinden. U kunt ook publicaties zoeken per onderzoeksterrein door in de kolom rechts het onderzoeksterrein waarin u geïnteresseerd bent aan te klikken. De meeste publicaties kunnen worden gedownload. De meest recente Atlas van de Lokale Lasten kan hier worden besteld. Neem contact op (coelo@rug.nl) voor het bestellen van oudere versies van de Atlas van de Lokale Lasten en andere publicaties.

 

AuteurTitelJaarSoort
Hoeben, C.Ozb verschuift niet van woningen naar bedrijven2020Artikel
Hoeben, C.Tarief onroeredezaakbelasting daalt als huizenprijs stijgt2020Artikel
Hoeben, C.
Toolsema, L.A.
de Natris, J.G.
Allers, M.A.
Atlas van de lokale lasten 20202020Atlas
Hoeben, C.
Toolsema, L.A.
de Natris, J.G.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20202020Rapport
Hoeben,C.Ontwikkeling ozb woningen en niet-woningen 1998-20192019Rapport
Allers, M.A.Belasting op grond is efficiënt, rechtvaardig én uitvoerbaar2019Artikel
Allers, M.A.
Hoeben, C.
Onzekerheid over rijksuitgaven probleem voor gemeenten2019Artikel
Hoeben, C.Drastische hervorming watersysteemheffing waterschappen is niet nodig2019Artikel
Hoeben, C.Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten Meierijstad 2016-20192019Rapport
M.A. Allers
K. Peters
Decentralisatiebeleid van de overheid niet in uitgaven terug te zien2019Artikel
M.A. Allers
K. Peters
Achterliggende cijfers bij: Decentralisatiebeleid van de overheid niet in uitgaven terug te zien2019Artikel
Hoeben, C.Gemeenten hebben weinig invloed op inkomsten2019Artikel
Hoeben, C.Afvalstoffenheffing steeds vaker gedifferentieerd2019Artikel
M.A. Allers
G.A. van Nijendaal (red.)
Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?2019Essaybundel
M.A. AllersGeld en de regio: een blik uit de helicopter. In: M.A. Allers en G.A. van Nijendaal (red.), Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?2019Essay
J.A. de GreefDoelmatigheidswinst bij gemeentelijke samenwerking: wat is daar voor nodig? In: M.A. Allers en G.A. van Nijendaal (red.), Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?2019Essay
Hoeben, C.
de Natris, J.G
Allers, M.A.
Atlas van de lokale lasten 20192019Atlas
Hoeben, C.Ontwikkeling provinciale belasting 2015-20192019Rapport
Allers, M.A.Leg de taak waar die hoort. Over de gebrekkige samenhang tussen taak en schaal in het openbaar bestuur2019Essay
Hoeben, C.Ontwikkeling waterschapsheffingen 2015-2019 2019Rapport
Hoeben, C,
de Natris, J.G.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20192019Rapport
Allers, M.A.Gemeentelijke fusies leiden niet tot minder samenwerking2019Artikel
Allers, M.Keuzes nodig in binnenlands bestuur2018Column
de Natris, J.G.Tem het toerisme met de toerismebelasting2018Column
Allers, M.Red de gemeente, nu het nog kan2018Column
Kattenberg, M.
Van Eijkel, R.
Allers, M.
Gevolgen van het afschaffen van de ozb voor gebruikers van woningen op de andere gemeentelijke heffingen2018Rapport
L.A. Toolsema
M.A. Allers
Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 20172018Rapport
Allers, M.A.Alternatieven voor de verevening van de belastinggrondslag van gemeenten2018Rapport
Veenstra, J.Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân2018Rapport
de Natris, J.G.Politieke concurrentie en integriteit2018Column
Hoeben, C.Opbrengst provinciale belasting uit opcenten stijgt2018Artikel
Hoeben, C.Gemeenten heffen vaker en méér toeristenbelasting2018Artikel
Hoeben, C.
de Natris, J.G
Allers, M.A.
Veenstra, J.
Atlas van de lokale lasten 20182018Atlas
Allers, M.A.
de Natris, J.G.
Rienks, H.
Besturen gemeente kost partijen raadszetels, ESB, 120-1232018Artikel
Hoeben,C
de Natris, J.G.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20182018Rapport
Allers, M.A.
de Greef, J.A.
Gemeentelijke samenwerking verlaagt uitgaven meestal niet, ESB, 38-412018Artikel
Allers, M.A.
J.A. de Greef
Intermunicipal cooperation, public spending and service levels, Local Government Studies, 44, 127-1502018Artikel
Hoeben, C.Kwijtscheldingsbeleid Waterschap Drents Overijsselse Delta2017Rapport
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Gebruikers- of eigenarenheffing voor de rioolheffing in Westfriese gemeenten2017Rapport
Allers, M. A.Financiële positie Delfzijl. Appingedam en Loppersum2017Rapport
Allers, M. A.Kan de lokale democratie decentralisaties aan? In: Hoe laat is het? Liber amicorum Jaques Wallage, Rob, Den Haag2017Hoofdstuk in boek
Coenradij, A
Allers, M. A.
Lokale politici worden beoordeeld op nationaal economisch beleid, ESB, 219-2212017Artikel
Van Ommeren, B.
Allers, M.A.
Vellekoop, M.
De optimale datum voor
het afsluiten van een lening, ESB, 232-233
2017Artikel
Van Ommeren, B.
Allers, M.A,
Vellekoop, M.
Choosing the optimal moment to arrange a loan2017Rapport
Veenstra, J.
Ommeren van B.J.F.
Bailout Clauses and the Price of Credit: The Dutch Experience for Housing Corporations (+ Online Appendix)2017Artikel
Hoeben, C.Belasting in overleg met ondernemers2017Artikel
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Bijkomende woonlasten zijn vooral rijksbelastingen2017Artikel
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Verschillen kosten bouwvergunning beperkt2017Artikel
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Veenstra, J.
Allers, M.A.
Atlas van de lokale lasten 20172017Atlas
Allers, M.A.Sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten
doen? In: H.P. Benschop (red.), Nieuwe tegenstellingen, Den Haag: Boom Bestuurskunde.
2017Hoofdstuk in boek
Geertsema, J.B.The economic effects of municipal amalgamation and intermunicipal cooperation2017Boek
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20172017Rapport
Hoeben, C.Totale decentrale lasten in kaart gebracht, ESB2016Artikel
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Kwijtscheldingsbeleid in waterschap Vallei en Veluwe2016Rapport
Kwakkel, K.Recordaantal uitkeringen naar slechts één gemeente, ESB, 7222016Artikel
Allers, M.A.Financiële verhoudingen lopen vast, in: Kennepohl, H., de Kluis, E. (red.), Lokale democratie in de steigers, ISVW Uitgevers2016Hoofdstuk in boek
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Compensatieregelingen kabels en leidingen2016Rapport
Veenstra, J.Studies on Dutch Housing Corporations2016Boek
Allers, M.A.Financiële positie Haren: reden voor herindeling?2016Rapport
Hoeben, C.Het onzichtbare precario op ondergrondse leidingen, ESB, 622-6252016Artikel
Allers, M.A.Financiële verhoudingen lopen vast, Binnenlands Bestuur, week 34, blz. 20-222016Artikel
Veenstra, J.
Allers, M.A.
Koolma, H.M.
Woningmarktregio's en de schaal van woningcorporaties, ESB, 584-5852016Artikel
Allers, M.A.
Leurs, B.
Verhulde ongelijkheid in gemeentelijke belastingen, ESB, 408-4092016Artikel
Veenstra, J.
Allers, M.A.
Garretsen, J.H.
Verhuurderheffing is moeilijk te rechtvaardigen, Me Judice, 9 juni2016Artikel
Veenstra, J.
Allers, M.A.
Garretsen, J.H.
Evaluatie verhuurderheffing2016Rapport
Allers, M.A.Decentralisatie en schaalvergroting van het openbaar bestuur, TPEdigitaal, pagina 149-1622016Artikel
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Meevallend verschil in gemeentelijke woonlasten, ESB, 3682016Artikel
Veenstra, J.
Koolma, H.M.
Allers, M.A.
Scale, mergers and efficiency: the case of Dutch housing corporations, Journal of Housing and the Built Environment, DOI: 10.1007/s10901-016-9515-42016Artikel
Allers, M.A.
Geertsema, J.B.
The effects of local government amalgamation on public spending, taxation, and service levels: evidence from 15 years of municipal consolidation, Journal of Regional Science, 56, 659-682.2016Artikel
Allers, M.A.
Geertsema, J.B.
Online Appendix to The effects of local government amalgamation on public spending, taxation, and service levels: evidence from 15 years of municipal consolidation, Journal of Regional Science, 56, 659-6822016Artikel
Kattenberg, M.
Martens, K.
Allers, M.A.
Hoogte gemeentelijke belasting ongevoelig voor mee- of tegenvallers, ESB, 314-3172016Artikel
Allers, M.A.
Vermeulen, W.
Capitalization of equalizing grants and the flypaper effect, Regional Science and Urban Economics 58, 115–1292016Artikel
Allers, M.A.
Van Ommeren, B.
Intermunicipal cooperation, municipal amalgamation and the price of credit, Local Government Studies, 42, 717-7382016Artikel
Allers, M.A.
Kattenberg, M.
Martens, K.
Hoe gaan gemeenten om met financiële mee- en tegenvallers2016Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Kwakkel K.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 20162016Atlas
Allers, M.A.
Kwakkel, K.
Cumulatie van rijksuitkeringen aan gemeenten, ESB, 1122016Artikel
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20162016Rapport
Van Gemeren, J.,
Hoogendoorn, S.,
Zwaneveld, P.,
Allers, M
De invloed van begrotingsdruk op de beleidspraktijk bij gemeenten, ESB, 500-5042015Artikel
Van Gemeren, J.,
Hoogendoorn, S.,
Zwaneveld, P.,
Allers, M
Hoe gemeenten in de praktijk met hun geld omgaan: inzichten
uit een reeks interviews
2015Rapport
Allers, M.A.Advies over SCP-voorstel verbeterslag verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet2015Rapport
Janzen, L.
Allers, M.A.
Hoeben, C.
Gemeentelijke belastingen Pijnacker-Nootdorp2015Rapport
Allers, M.A.
Veenstra, J.
Evaluatie toetsingskader leningen en garanties voor gemeente Den Helder2015Rapport
Kwakkel, K.
Allers, M.A.
Atlas Rijksuitkeringen aan gemeenten 20152015Rapport
Veenstra, J.
Ommeren van B.J.F.
Kredietgarantie voor corporaties is goud waard, ESB, 450-4532015Artikel
Allers, M.A.The Dutch local government bailout puzzle, Public Administration, 93, 451–4702015Artikel
Allers, M.A.Are we getting value for money? Improving the transparency of subnational government performance. In J. Kim, J. Lotz, & N. J. Mau (Eds.), Interaction between local expenditure responsibilities and local tax policy. (pp. 95-116), Copenhagen2015Hoofdstuk in boek
Veenstra J.
Gelder van M.
Rioolheffing in Zaanstad2015Rapport
Hoeben C.Onzichtbare precariobelasting verstoort zicht op lokale lasten, Me Judice, 7 april2015Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Kwakkel K.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 20152015Atlas
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Kwakkel K.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 2015 Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau2015Rapport
Allers M.A.,
Ommeren, B van,
Geertsema, J.B.
Gemeentelijke samenwerking, herindeling en de prijs van krediet, ESB, 138-1412015Artikel
Allers M.A.,
Ommeren, B van,
Geertsema, J.B.
Does intermunicipal cooperation create inefficiency? A comparison of interest rates paid by intermunicipal organizations, amalgamated municipalities and not recently amalgamated municipalities2015Rapport
Hoeben C.Kwijtscheldingsbeleid in het Hoogheemraadschap van Delfland2015Rapport
Groot de H.,
Allers M.A.
Naschrift bij: Effecten van gemeentelijke uitvoering van de WMO, ESB, 12 februari, 792015Artikel
Vermeulen, W.
Allers, M.A.
Betere afweging met meer lokale belasting, ESB, 29 januari 2015, 52-552015Artikel
Hoeben C.Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-20152015Rapport
Hoeben C.,
Janzen L.
Gevolgen van gemeentelijke herindeling in Hoogeland en Eemsdelta voor de belastingdruk2015Rapport
Allers, M.A.,
Steiner, B.
Gemeenten in perspectief 2014-20182015Rapport
Hoeben C.,
Janzen L.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20152015Rapport
Groot de H.,
Allers M.A.
Effecten van gemeentelijke uitvoering van de WMO, ESB, 20 november, 712-7152014Artikel
Groot de H.,
Allers M.A.
Gemeentelijke uitvoering van de WMO 2008-20122014Rapport
Hoeben C.,
Janzen L.
Investeringen in de infrastructuur in de gemeentelijke begrotingen2014Rapport
Allers M.A.,
Vermeulen W.
Fiscal equalization, capitalization and the flypaper effect2014Rapport
Hoeben C.Belang, betaling en zeggenschap: geborgde zetels in het waterschapsbestuur, Water Governance, juli, 10-162014Artikel
Allers M.A.,
Geertsema J.B.
Geen grotere doelmatigheid door herindeling gemeenten, ESB, 27 juni, 406-4092014Artikel
Allers M.A.,
Geertsema J.B.
The effects of local government amalgamation on public spending and service levels. Evidence from 15 years of municipal boundary reform.2014Rapport
Allers, M.A.Verslag technische toets modellen WWB/Participatieweg2014Rapport
Toolsema L.A.,
Allers M.A.
Welfare financing: Grant allocation and efficiency, De Economist, 162, 147-1662014Artikel
Veenstra J.,
Allers M.A.,
Koolma H.M.
Schaalparadox bij woningcorporaties, ESB, 18 april, 250-2532014Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Gelder van M.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 20142014Atlas
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Gelder van M.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 2014
Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau
2014Rapport
Allers M.A.,
Edzes A.,
Ruijter de B.,
Engelen M.
Lessen uit de bijstand voor decentralisatie, ESB, 21 maart, 166-1692014Artikel
Hoeben C.Reparatie waterschapswet verhoogt lasten huishoudens, Weekblad Fiscaal Recht, 7040, 347-3512014Artikel
Wassenaar M.C.,
Allers M.A.,
Verhagen A.J.W.M.
Financiën van de decentrale overheden2014Boek
Janzen L.,
Allers M.A.,
Hoeben C.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20142014Rapport
Allers M.A.Decentralization with national standards. The case of the Netherlands, in: J. Kim, J. Lotz and N. Jørgen Mau (Eds.), Balance between decentralization and merit, The Korea Institute of Public Finance and the Danish Ministry for Economic Affairs and the Int2013Hoofdstuk in boek
Allers M.A.,
Hoeben C.
Decentrale overheden, in: J.H.M. Donders en C.A. de Kam (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2013, SDU Uitgevers, Den Haag, 89-992013Boek
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Veenstra J.,
Geertsema J.B.,
Merkus E.
Atlas van de lokale lasten 20132013Atlas
Allers M.A.,
van Gelder M.
Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 20132013Atlas
Allers M.A.,
Merkus E.
Soft budget constraint but no moral hazard? The Dutch local government bailout puzzle2013Rapport
Allers M.A.,
Edzes A.,
Engelen M.,
Geertsema J.B.,
Visser de S.,
Wolf E.
De doorwerking van de financiële prikkel van de WWB binnen gemeenten 2013Rapport
Veenstra J.,
Allers M.A.,
Koolma H.M.
De doelmatigheid van woningcorporaties in kaart gebracht2013Rapport
Allers M.A.,
Steiner B.,
Hoeben C.,
Geertsema J.B.
Gemeenten in perspectief2013Rapport
Allers M.A.,
Vermeulen W.
Kapitalisatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in woningprijzen2013Rapport
Allers M.A.,
Vermeulen W.
Fiscal equalization and capitalization: Evidence from a policy reform, CPB dicussion paper, 2452013Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Veenstra J.,
Geertsema J.B.,
Merkus E.
Atlas van de lokale lasten 2013
Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau
2013Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20132013Rapport
Allers M.A.,
Merkus E.
Het artikel 12-mysterie, ESB, 25 oktober, 640-6432013Artikel
van Gelder M.,
Allers M.A.
Steeds minder rijksuitkeringen aan gemeenten, Tijdschrift voor Openbare Financiën, 45, 216-2232013Artikel
Veenstra J.,
Allers M.A.,
Koolma H.M.
Grote verschillen in doelmatigheid woningcorporaties, ESB, 13 september, 540-5432013Artikel
Janzen L.,
Hoeben C.
Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten 1998-2013, BenG, juli/augustus, 26-292013Artikel
Allers M.A.Decentralisatie en gemeentelijke opschaling, Liberaal Reveil, juni, 119-1242013Artikel
Allers M.A.,
Vermeulen W.
Uitkering aan gemeente slaat neer bij woningeigenaren, ESB, 31 mei, 326-3292013Artikel
Geertsema J.B.,
Allers M.A.
Vermeende rem op gemeentefusies bestaat niet, Me Judice, 31 januari2013Artikel
Veenstra, J.Het gemeentelijk belastinggebied vanaf 1990: cijfers en literatuur2012Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Veenstra J.,
Geertsema J.B.
Atlas van de lokale lasten 20122012Atlas
Hoeben C.Vervolgonderzoek robuustheid prognoses autonome kostenontwikkelingen bij drinkwaterwaterbedrijven en waterschappen2012Rapport
Hoeben C.,
Allers M.A.
Robuustheid prognoses autonome lastenontwikkelingen bij waterschappen en drinkwaterwaterbedrijven2012Rapport
Hoeben C.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.,
Allers M.A.
Voorbereiding monitor doelmatigheidswinst in het waterbeheer2012Rapport
Hoeben C.,
Allers M.A.
Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma2012Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Veenstra J.
Toereikendheid huidige kasgeldlimiet en renterisiconorm2012Rapport
Toolsema L.A.,
Allers M.A.
Welfare financing: Grant allocation and efficiency2012Rapport
COELOWoonlastenmonitor 20122012Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20122012Rapport
Allers M.A.,
Geertsema J.B.
Kabinet rekent zich rijk met gemeentelijke opschaling, Me Judice, 9 november2012Artikel
Allers M.A.,
van Nijendaal G.
Europese begrotingsregels en investeringen, Openbaar Bestuur, jaargang 22, nr. 10, 13-202012Artikel
Allers M.A.Het Nederlandse groeirecept raakt uitgewerkt, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 44, nr. 3, 157-1622012Artikel
Allers M.A.,
Toolsema L.A.
Doelmatige financiering van de bijstand, ESB, 17 augustus, 466-4692012Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Beperkte stijging woonlasten in 2012, BenG, mei/juni, 18-202012Artikel
Allers M.A.Yardstick competition, fiscal disparities, and equalization, Economics Letters, 117, 4-62012Artikel
Veenstra J.Begrenzing van ozb-opbrengsten: Op basis van begrotingen, rekeningen, of liever berekenen?, BenG, maart/april, 15-172012Artikel
Allers M.A.De financiering van gemeenten is onnodig ingewikkeld, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 44, nr. 1, 38-572012Artikel
Hoeben C.Financiële verhouding tussen waterschappen en rijk, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 44, nr. 1, 58-652012Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Bolt J.
Atlas van de lokale lasten 20112011Atlas
Allers M.A.Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 20112011Atlas
Allers M.A.Doel en middelen in de financiële verhouding tussen overheden2011Oratie
Allers M.A.Les depenses des collectivités locales aux Pays Bas, dans: M. Gerard Marcou en M. Helmutt Wollmann (ed.), Droit et Gestion des Collectivités territoriales. L'enjeu de la dépense locale, Paris: Editions du Moniteur, 211-2212011Boek
Allers M.A.,
Fraanje M.J.
Randstadprovincie of Infrastructuurautoriteit, in: J.H.M. Donders en C.A. de Kam (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2011, SDU Uitgevers, Den Haag, 103-1182011Boek
COELOWoonlastenmonitor 20112011Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20112011Rapport
Hoeben C.Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma2011Rapport
Allers M.A.,
Ishemoi L.J.
Do formulas reduce political influence on intergovernmental grants? Evidence from Tanzania, Journal of Development Studies, 47, 1781-17972011Artikel
Hoeben C.Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout, Weekblad Fiscaal Recht, 1 december, 2011/6931, 1583-15912011Artikel
Allers M.A.Gemeenten zetten koers in de mist, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 43, nr. 4, 212-2192011Artikel
Allers M.A.,
Ishemoi L.J.
Equalising sub-national governments' spending needs in a developing country: The case of Tanzania, Environment and Planning C, 29, 487-5012011Artikel
Hoeben C.Achtergrond waterschapsbestuurders en verdeling belastingopbrengsten, Weekblad Fiscaal Recht, 3 juni, 2011/6909, 764-7722011Artikel
Allers M.A.Het CPB en de gemeentefinanciën, ESB, 13 mei, 301-3022011Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.
Verschillen gemeentelijke tarieven: reden tot zorg?, BenG, mei/juni, 21-232011Artikel
Allers M.A.Gemeentelijk armoedebeleid onder druk, Sociaal Bestek, jaargang 73, nr. 3, maart, 4-72011Artikel
Allers M.A.,
van Nijendaal G.
Verdeling geld voor gemeenten kan veel eenvoudiger, ESB, 20 januari, 602011Artikel
Allers M.A.,
Elhorst J.P.
A simultaneous equations model of fiscal policy interactions, Journal of regional science, 51, 271-2912011Artikel
Allers M.A.Mogelijkheden tot vereenvoudiging van de verdeling van het gemeentefonds, in: Cahier Vereenvoudiging van de verdeling algemene uitkering gemeentefonds, Rfv, Den Haag, december2010Boek
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Bolt J.,
Toolsema L.A.
Atlas van de lokale lasten 20102010Atlas
COELOWoonlastenmonitor 20102010Rapport
Allers M.A.,
Toolsema L.A.,
Hoeben C.,
Bolt J.
Belastingoverzicht grote gemeenten 20102010Rapport
Allers M.A.,
Bolt J.
Financiële gevolgen van de recessie voor de eigen inkomsten en uitgaven van gemeenten2010Rapport
Hoeben C.Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-20122010Rapport
Toolsema L.A.,
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie2010Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Besparingsmogelijkheden in het waterbeheer2010Rapport
Allers M.A.Verevening conform het derde aspiratieniveau2010Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Bezuinigingen en crisisbeheersing: Financiële plannen van gemeenten 2010-20122010Rapport
Allers M.A.Gemeentefonds verevent minder dan gedacht, ESB, 10 december, 748-7492010Artikel
Allers M.A.,
Ishemoi L.J.
Fiscal Capacity Equalisation in Tanzania , Local Government Studies, 36, nr. 5, 697-7132010Artikel
Toolsema L.A.Het goede doel voorbij, BenG, september 2010, 4-72010Artikel
Allers M.A.,
Toolsema L.A.
Kosten van toezicht op financiën van gemeenten, ESB, 3 september, 5402010Artikel
Allers M.A.Gemeentelijke schaalvergroting levert geen geld op, ESB, 28 mei, 341-3422010Artikel
Allers M.A.Het dogma van decentralisatie, Binnenlands Bestuur, 1 mei, 35-372010Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Bolt J.,
Toolsema L.A.
Woonlasten huurder en verhuurder ongelijk verdeeld over Nederland, BenG, april, 5-82010Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.
Effects of Unit-Based Garbage Pricing: A Differences-in-Differences Approach, Environmental and Resource Economics, 45, 405-4282010Artikel
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Een kwaal van de verzorgingsstaat: de armoedeval, Sociaal Bestek, jaargang 72, nr. 2, 2-62010Artikel
Allers M.A.Moeten provincies belasting heffen?, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 42, nr. 1, 12-192010Artikel
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Renovatie van het huis van Thorbecke, in: C.A. de Kam, J.H.M. Donders en A.P. Ros (red), Miljardendans in Den Haag, SDU Uitgevers, Den Haag, 185-2082010Boek
Allers M.A.,
Hoeben C.
Decentrale overheden, in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2010, SDU Uitgevers, Den Haag, 81-982010Boek
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Atlas van de lokale lasten 20092009Atlas
COELOWoonlastenmonitor 20092009Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Belastingoverzicht grote gemeenten 20092009Rapport
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
Bevolkingsdaling en gemeentelijke financiën2009Rapport
Hoeben C.Achtergrond tariefontwikkeling reinigingsheffingen 20092009Rapport
Zeilstra A.S.,
Toolsema L.A.,
Hoeben C.
Kosten en baten riolering en afvalinzameling en -verwerking in Capelle aan den IJssel2009Rapport
Hoeben C.Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen 1998-20092009Rapport
Allers M.A.Rijksbegroting 2010: gemeenten moeten bezuinigen, maar niet allemaal even veel, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 41, nr. 5, 283-2922009Artikel
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
Bevolkingsdaling: een probleem voor de gemeentelijke financiën?, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 41, nr. 5, 293-3012009Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.
Effect diftar is wat kleiner dan gedacht, BenG, oktober, 5-82009Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.
Met gedifferentieerd tarief minder afval, ESB, 16 oktober, 621-6222009Artikel
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
Bevolkingsdaling: geen paniek, BenG, juli/augustus, 24-282009Artikel
Allers M.A.Wetsvoorstel Maatschappelijke Ondernemingen ontbeert realiteitszin, Me Judice, jaargang 2, 24 augustus2009Artikel
Allers M.A.Meer belastinggeld voor de provincies, ESB, 10 juli, 440-4412009Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Maximeren rijbewijstarieven: slechte oplossing voor niet-bestaand probleem, BenG, april, 14-172009Artikel
Allers M.A.,
Kooreman P.
More evidence of the Effects of Voting Technology on Election Outcomes, Public Choice, jaargang 139, april, 159-1702009Artikel
Allers M.A.De energiemiljarden zijn van ons, Me Judice, jaargang 2, 9 februari2009Artikel
Allers M.A.Provincies geven teveel uit, Brabants Dagblad, 8 april, en diverse andere regionale dagbladen2009Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
L.A Toolsema,
Zeilstra A.S.
Atlas van de lokale lasten 20082008Atlas
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
Decentrale overheden, in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2008, SDU Uitgevers, Den Haag, 81-972008Boek
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Toolsema L.A.,
Zeilstra A.S.
Belastingoverzicht grote gemeenten 20082008Rapport
COELOWoonlastenmonitor 20082008Rapport
Allers M.A.,
Toolsema L.A.,
Zeilstra A.S.
De financiële positie van de gemeente Harlingen en de sturingsmogelijkheden van de raad2008Rapport
Toolsema L.A.Het belang van budgetbeperking voor publiek-private samenwerking, BenG, december, 6-102008Artikel
Hoeben C.,
Siebeling L.
Opbrengsten en tarieven van heffingen van lokale overheden, BenG, juli/aug, 24-262008Artikel
Hoeben C.Bestemmingsheffingen: kostendekking, kosten en tariefbepaling, BenG, mei/juni, 5-82008Artikel
Haan M.,
Heijnen P.,
Schoonbeek B.,
Toolsema L.A.
De speltheorie van de Sonttol, ESB, 2 mei, 278-2792008Artikel
Allers M.A.Eerherstel voor de OZB, ESB, 18 april, 250-2512008Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Toolsema L.A.,
Zeilstra A.S.
Vrijlaten OZB-tarieven leidt niet tot grote lastenstijging, BenG, maart, 16-192008Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.,
Zeilstra A.S.
Atlas van de lokale lasten 20072007Atlas
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Decentrale overheden, in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2007, SDU Uitgevers, Den Haag, 111-1362007Boek
Gerritsen E.Vermogensstructuur van decentrale overheden: theorie en empirie2007Boek
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.
Belastingoverzicht grote gemeenten 20072007Rapport
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Kostprijsberekening en tariefbepaling gemeentelijke heffingen in De Marne2007Rapport
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Kostprijsberekening en tariefbepaling gemeentelijke heffingen in Eemsmond2007Rapport
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Kostprijsberekening en tariefbepaling gemeentelijke heffingen in Winsum2007Rapport
Allers M.A.,
Steiner B.
Uitgavenbehoeften van Nederlandse gemeenten2007Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Decentrale belastingen in 2007, BenG, april, 17-202007Artikel
Allers M.A.Gemeente kan best belasting innen, NRC-Handelsblad, 7 juni2007Artikel
Allers M.A.,
Kooreman P.
Stemmachines beïnvloeden verkiezingsuitkomst niet, ESB, 19 oktober, 628-6302007Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.,
Gerritsen E.
Atlas van de lokale lasten 20062006Atlas
Boorsma P.B.,
Allers M.A.
De Financiele verhouding onder de loep, VNG-Uitgeverij, Den Haag2006Boek
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 20062006Rapport
Hoeben C.Kostentoerekening en kostendekking van gemeentelijke heffingen in Noordenveld2006Rapport
Gerritsen E.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.
Audit WB21: Kosten- en lastenontwikkeling ten gevolge van de NBW-opgave wateroverlast2006Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.,
Gerritsen E.
Gemeentelijke lasten en uitgaven na maximering OZB, BenG, maart, 24-252006Artikel
Hoeben C.Wel betalen, niets te zeggen: huiseigenaren in de voorgestelde aanpassing waterschapswet, Weekblad Fiscaal Recht, 30 maart, 2006/6664, 357-3612006Artikel
Allers M.A.Rafelranden van de nieuwe OZB-wetgeving, Tijdschrift voor Openbare Financiën, nr. 3, 128-1402006Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.,
Gerritsen E.
Atlas van de lokale lasten 20052005Atlas
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gevolgen van ontwikkelingen in de waterketen voor de lastendruk van huishoudens2005Rapport
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 20052005Rapport
Hoeben C.Koopkrachtontwikkeling van ouderen, gehandicapten en chronisch zieken in Amsterdam2005Rapport
Allers M.A.Methoden voor het ontwikkelen van financiële verdeelmodellen2005Rapport
Gerritsen E.Why do public bodies need equity and how much do they need?, paper presented at CIMA/BAA NPS Seminar, October 27-28th2005Artikel
Allers M.A.,
Elhorst J.P.
Zit er een rem op de lokale lasten?, ESB, 8 april, 160-1612005Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gemeentelijke woonlasten: feiten en beleidsontwikkeling, BenG, april, 14-172005Artikel
Allers M.A.,
Elhorst J.P.
Tax mimicking and yardstick competition among local governments in the Netherlands, International Tax and Public Finance, 12, 493-5132005Artikel
Allers M.A.Gemeentelijke autonomie, een aflopende zaak, Openbaar Bestuur, augustus, 7-102005Artikel
Allers M.A.De verdeling van het gemeentefonds: kritiek op de bestaande methode en voorstel voor alternatief, Tijdschrift voor Openbare Financiën, nr. 4, 158-1892005Artikel
Allers M.A.Maximering OZB-tarieven benadeelt gemeenten met lage belastingcapaciteit, BenG, december, 5-82005Artikel
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
Omvang en betekenis van reserves bij publieke instellingen, SDU Uitgevers, Den Haag2005Boek
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Hoeben C.
Decentrale overheden, in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2005, SDU Uitgevers, Den Haag, 123-1482005Boek
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Gerritsen E.,
van der Veer J.Th.
Atlas van de lokale lasten 20042004Atlas
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 20042004Rapport
Allers M.A.Financiële gevolgen van maximering van de OZB-tarieven2004Rapport
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
Kostenontwikkeling in de waterketen 1990-20102004Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Achtergronden van tariefstijgingen van gemeentelijke belastingen2004Rapport
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gevolgen invoering waterketentarief voor de lastenontwikkeling van huishoudens2004Rapport
van Besouw P.P.J.J.M.,
Postma J.K.T.
Sterks C.G.M.
Advies EMU-saldo lokale overheid2004Rapport
Allers M.A.Lokale fiscale beleidsinteractie: apen gemeenten hun buren na? Kwartaalschrift Economie, jaargang 1, nr. 1, 26-452004Artikel
Allers M.A.OZB-plan is echt onzin, ESB, 5 maart, 1202004Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gemeentelijke woonlasten gemiddeld 660 euro, BenG, april, 26-282004Artikel
Allers M.A.Italiaanse les, ESB, 9 juli, 3252004Artikel
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
COELO onderzocht kostenontwikkeling 1990 tot 2010, Riolering, aug/sept, 9-112004Artikel
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
Afkoppeling van regenwater, BenG, september, 14-162004Artikel
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Effecten van invoering waterketentarief voor huishoudens, H2O, nr. 22, 32-332004Artikel
Hoeben C.Belang en betaling: de kostentoedeling bij waterschappen, Tijdschrift voor Openbare Financiën, nr. 4, 173-1872004Artikel
Sterks C.G.M.,
Gerritsen E.
De bekostiging van de waterketen, in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2004, SDU Uitgevers, Den Haag, 205-2252004Boek
Hoeben C.Lokale lastendruk in Kampen2004Overig
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Hoeben C.,
Schrantee S.
Atlas van de lokale lasten 20032003Atlas
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 20032003Rapport
Allers M.A.Koopkrachteffecten van afschaffing van de gebruikersheffing van de OZB op woningen2003Rapport
Hoeben C.Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen2003Rapport
Gerritsen E.Gemeenten rijker dan gedacht, ESB, 10 januari, 8-102003Artikel
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Hoeben C.
Woonlastenstijging meerpersoonshuishoudens 1998-2003 in kaart, BenG, april, 12-132003Artikel
Gerritsen E.Scenario's voor de weerstandscapaciteit, BenG, mei/juni, 26-302003Artikel
Allers M.A.Lokale belasting blijft nodig, ESB, 5 september, 418-4192003Artikel
Allers M.A.Verevening van belastingcapaciteit tussen gemeenten kan beter, Tijdschrift voor Openbare Financiën, nr. 4, 146-1562003Artikel
Gerritsen E.,
Haisma G.A.M.
De paragraaf weerstandsvermogen verhoogt de efficiency, BenG, september, 39-422003Artikel
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Decentrale overheden, in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2003, SDU Uitgevers, Den Haag, 197-2162003Boek
Allers M.A.,
Schrantee S.,
Gerritsen E.,
Düş İ.
Atlas van de lokale lasten 20022002Atlas
Gerritsen E.,
Allers M.A.
Weerstandsvermogen en vermogenspositie gemeente Apeldoorn2002Rapport
Gerritsen E.Begrotingsvergelijking gemeente Zaanstad2002Rapport
Allers M.A.Armoedebeleid en armoedeval in Heerlen2002Rapport
Allers M.A.Herverdeeleffecten van de voorgenomen afschaffing van de OZB op woningen2002Rapport
Gerritsen E.Stille reserves van gemeenten2002Rapport
Allers M.A.,
de Kam C.A.,
Sterks C.G.M.,
van Leeuwen L.,
Monsma J.A.
Voor- en nadelen van afschaffing van de OZB op woningen2002Rapport
Kooreman P.,
Allers M.A.
Huisvuil per kilo betalen werkt goed, NRC-Handelsblad, 13 januari2002Artikel
Allers M.A.Zin en onzin van det decentrale belastinggebied, Openbaar Bestuur, nr. 2, 29-322002Artikel
Allers M.A.,
Schrantee S.
Lokale lasten rijzen niet de pan uit, BenG, nr. 4, 33-352002Artikel
Allers M.A.Aanpak armoedeval: wie durft?, ESB, 17 mei, 388-3892002Artikel
Allers M.A.Heisa rond de lokale belastingen, BenG, mei/juni, 5-82002Artikel
Schrantee S.Is de Zalmsnip europroof?, BenG, juli/augustus, 22-242002Artikel
Allers M.A.Gemeenten in moeilijkheden door OZB-operatie, BenG, oktober, 11-142002Artikel
Allers M.A.Afschaffing OZB is geen lastenverlichting voor iedereen, BenG, november, 10-122002Artikel
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 2002, VNG-Uitgeverij, Den Haag2002Boek
Allers M.A.,
Schrantee S.
Atlas van de lokale lasten 20012001Atlas
Gerritsen E.,
Allers M.A.
Decentrale overheden in balans? Een atlas van de vermogensposities van de decentrale overheden2001Atlas
Verhagen A.J.W.M.Voorstel voor wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten2001Rapport
Allers M.A.,
de Haan J.,
Sterks C.G.M.
Partisan influence on the local tax burden in the Netherlands, Public Choice, 106, 351-3632001Artikel
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Vermogens van lagere overheden, ESB, 11 mei, 420-4222001Artikel
Linderhof V.,
Kooreman P.,
Allers M.A.,
Wiersma D.
Weight-based pricing in the collection of household waste; the Oostzaan case, Resource and energy Economics, Vol. 23, October, 359-3712001Artikel
Allers M.A.,
Schrantee S.
Leidt hertaxatie tot hogere belasting?, ESB, 15 juni, 520-4222001Artikel
Allers M.A.,
Schrantee S.
Woonlasten versus woonbaten, BenG, juli/augustus, 5-72001Artikel
Allers M.A.Mental accounting en het decentrale belastinggebied, Openbare Uitgaven, nr. 5, 184-1952001Artikel
de Kam C.A.,
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Potten of verteren? Financiële betrekkingen tussen bestuurslagen in vette jaren, nv Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag2001Boek
Allers M.A.,
Schrantee S.,
Sterks C.G.M.
Atlas van de lokale lasten 20002000Atlas
Verhagen A.J.W.M.COELO-Overzicht specifieke uitkeringen 19992000Rapport
Allers M.A.Armoedebeleid en armoedeval in Soest2000Rapport
Grit K.Dynamiek van de lokale overheid. Economisering in Tilburg2000Rapport
Allers M.A.,
Veenkamp A.
Een woonlastenfonds voor Groningen?2000Rapport
Allers M.A.Armoedebeleid en armoedeval in Alphen aan den Rijn2000Rapport
Allers M.A.Armoedeval in Amsterdam, 2000-20012000Rapport
Allers M.A.Het decentrale belastinggebied, de kwaliteit van de lokale afweging en de politieke participatie2000Rapport
Sterks C.G.M.Jaarlijkse taxatie OZB verzacht fiscaal leed, Staatscourant, 15 februari2000Artikel
Allers M.A.Anatomie van de armoedeval, ESB, 18 februari, 128-1312000Artikel
Allers M.A.Armoedevalbeleid: middel soms erger dan de kwaal, Sociaal Bestek, februari, 21-242000Artikel
Allers M.A.Kengetallen voor evaluatie en beleidsontwikkeling, Sociaal Bestek, mei, 23-272000Artikel
Allers M.A.,
Schrantee S.,
Sterks C.G.M.
Opnieuw stijging van lokale lasten door rijksbeleid, BenG, mei/juni, 5-72000Artikel
Allers M.A.Invloed op gemeentelijk beleid - Meting van invloed van burgers op gemeentelijke belastingdruk, Bestuurskunde, nr. 4, 173-181 en 2502000Artikel
Sterks C.G.M.Nodeloze deining om teruggeven Zalmsnip, Noordhollands Dagblad, 1 augustus2000Artikel
Gerritsen E.Actieve houding gewenst van publieke instellingen bij vermogensvorming, BenG, november, 20-252000Artikel
Allers M.A.,
Schrantee S.
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid en armoedeval, Elsevier bedrijfsinformatie, Den Haag2000Boek
Goudzwaard K.P.,
de Kam C.A.,
Sterks C.G.M.
Sociale zekerheid op het breukvlak van twee eeuwen, Kluwer/Samson2000Boek
Allers M.A.,
den Heeten J.
Armoedeval: is ontsnappen mogelijk?, COELO/SGBO2000Boek
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
Atlas van de lokale lasten 19991999Atlas
Allers M.A.Gemeentelijk minimabeleid en armoedeval1999Rapport
Allers M.A.Armoedebeleid en armoedeval in Vlaardingen1999Rapport
Allers M.A.Verschillen in lokale lasten bewijs van democratie, Staatscourant 15, 22 januari, 41999Artikel
Allers M.A.,
de Haan J.,
Sterks C.G.M.
Verschillen in gemeentelijke belastingdruk: schandaal of lokale democratie?, BenG, januari, 30-331999Artikel
Allers M.A.,
de Haan J.,
Sterks C.G.M.
Lokale lasten en democratie, ESB, 12 maart, 190-1921999Artikel
Allers M.A.,
de Haan J.,
Sterks C.G.M.
Lokale lastendruk hangt samen met politieke voorkeuren, BenG, maart, 7-91999Artikel
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Woensdag gehaktdag, ESB, 19 maart, 211-2131999Artikel
Allers M.A.,
Kooreman P.,
Linderhof V.,
Wiersma D.
Betalen per kilo remt afvalaanbod, BenG, april, 25-261999Artikel
Allers M.A.,
Kooreman P.,
Linderhof V.,
Wiersma D.
Afval wegen werkt, ESB, 30 april, 332-3331999Artikel
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Lokale lasten stijgen weer, BenG, mei/juni, 16-171999Artikel
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Waterschapslasten in kaart, Het Waterschap, 17 juni, 546-5481999Artikel
Allers M.A.Terugdringen armoedeval plaatst gemeenten voor dilemma, BenG, juli/augustus, 15-191999Artikel
Sterks C.G.M.,
Verhagen A.J.W.M.
Leidt het derde aspiratie-niveau tot een optimale welvaart?, Openbare Uitgaven, nr. 6, 282 - 2891999Artikel
Sterks C.G.M.Advies aan de Onafhankelijke Onderzoekscommissie geldleningen Provincie Zuid-Holland over de rechtmatigheid van Treasury-activiteiten van de provincie Zuid-Holland (Commissie van Dijk), september1999Boek
Sterks C.G.M.,
Verhagen A.J.W.M.
Is de algemene uitkering vrij besteedbaar?, in: H. Jagersma en Verhagen A.J.W.M. (red), Op weg naar herstel, VNG-uitgeverij, Den Haag, september, 159-1691999Boek
Sterks C.G.M.Taakverdeling en financiële verhouding tussen overheden, in: L. Koopmans, A.H.E.M. Wellink, C.A. de Kam en H.J. Woltjer, Overheidsfinanciën, negende druk, Educatieve Partners Nederland, 243-2601999Boek
Allers M.A.Atlas van de lokale lasten 19981998Atlas
Allers M.A.De invloed van de burger op de gemeentelijke belastingdruk1998Rapport
Sterks C.G.M.De financiële positie van gemeenten, Openbare Uitgaven, nr. 3, 133-1411998Artikel
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Lokale lasten in 1998, BenG, juli/augustus, 9-101998Artikel
Sterks C.G.M.Gemeente heeft beperkte ruimte voor versterking economische dynamiek, Staatscourant 127, 9 juli, 71998Artikel
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Lokale lasten: ook de waterschappen tellen, Het Waterschap, nr. 14, 575-5771998Artikel
Sterks C.G.M.Gemeentefonds: financiële zekerheid, Ng-magazine, 18 september, 10-121998Artikel
Sterks C.G.M.,
Allers M.A.
Decentralisatie, autonomie en de toekomst van de lokale politiek, in: W. Derksen (red.), Politiek voor bestuurders, VNG-Uitgeverij, Den Haag, 37-461998Boek
Sterks C.G.M.,
Allers M.A.
Een getrapte financiële verhouding voor de algemene uitkering?, in: Trends in financiële verhoudingen, Jaarrapport 1998, Raad voor de financiële verhoudingen, Den Haag, 9-201998Boek
Allers M.A.Atlas van de lokale lasten 19971997Atlas
Allers M.A.Tariefdifferentiatie in de OZB en de fiscale concurrentiepositie van de gemeente Groningen1997Rapport
Sterks C.G.M.Alternatieven voor milieuleges1997Rapport
Allers M.A.Gemeentelijke woonlasten voor water- en walbewoners vergeleken1997Rapport
Verhagen A.J.W.M.Criteria aan de verdeelmaatstaven van specifieke uitkeringen1997Rapport
Allers M.A.Lokale lasten: waarom onroerend goed?, ESB, 11 juni, 4791997Artikel
Sterks C.G.M.Verschillen in gemeentelijke lasten zullen afnemen, Staatscourant, 112, dinsdag 17 juni, 61997Artikel
Sterks C.G.M.Verstorende belastingen, ESB, 5 november, 845-8461997Artikel
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Lokale lasten in kaart gebracht, BenG, december, 14-151997Artikel
Allers M.A.,
Sijtsma F.J.
Kengetallen voor een effiënt gemeentelijk armoedebeleid, BenG, december, 16-201997Artikel
Allers M.A.,
Sijtsma F.J.
Kengetallen gemeentelijk armoedebeleid, VNG Uitgeverij, Den Haag1997Boek
Sterks C.G.M.,
Allers M.A.
Herziening van de financiële verhouding en de lokale lastendruk1996Rapport
Allers M.A.Financiële gevolgen van de verruiming van het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Groningen1996Rapport
Allers M.A.Profijt van de gemeentelijke overheid. De invloed van het gemeentebeleid op de koopkracht van de minima in Groningen1996Rapport
Allers M.A.De armoedenota en het minimabeleid in de gemeente Delfzijl1996Rapport
de Kam C.A.,
Allers M.A.
Om de loongrens. Verkenning van gevolgen van grondslagversmalling bij de premieheffing voor de Ziekenfondswet1996Rapport
Allers M.A.Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid verruimd, BenG, februari, 4-81996Artikel
Sterks C.G.M.Financiële verhoudingen in stadsprovincies, Openbare Uitgaven, nr. 1, 30-391996Artikel
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
De lokale lastendruk en het flypapereffect, ESB, 10 maart, 324-3261996Artikel
Allers M.A.Verschillen in koopkracht door lokale en regionale heffingen, Openbare Uitgaven, nr. 3, 123-1341996Artikel
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Naar een geïntegreerd stelsel voor gesubsidieerde arbeid? Evaluatie van de voorstellen van de commissie Houben1995Rapport
Allers M.A.Inkomenseffecten van het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid1995Rapport
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Gemeenten in drievoud: aandeel gemeenten in collectieve uitgaven loopt terug, BenG, maart, 8-121995Artikel
de Kam C.A.Gemeenten in drievoud: aandeel gemeenten in collectieve uitgaven loopt terug, Overheidsmanagement, nr. 4, 931995Artikel
Sterks C.G.M.Gemeentelijke belastingen naar 2000, Openbare Uitgaven, nr. 5, 11-171995Artikel
Sterks C.G.M.Scenario's, Overheidsmanagement, nr. 7/8, 1911995Artikel
Sterks C.G.M.Paars biedt financiële zekerheid en bestuurlijk bochtenwerk, Ng-magazine, nr. 38, 12-141995Artikel
Sterks C.G.M.,
Allers M.A.
Gemeenten in drievoud. Financiële positie van gemeenten in drie scenario's tot 2015, VNG Uitgeverij, Den Haag1995Boek
Sterks C.G.M.Hoge verwachtingen van lagere overheden, oratie, Groningen1995Boek
Sterks C.G.M.Gemeenten, provincies en andere publiekrechtelijke lichamen, in: Jaarboek Overheidsuitgaven 1996, Academic service, Schoonhoven, 17-401995Boek
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Advies over de kostentoedeling van waterschappen1994Rapport
Sterks C.G.M.De actualiteit van het derde aspiratieniveau: de economische invalshoek, Bestuurswetenschappen, nr. 3, 174-1821994Artikel
Sterks C.G.M.,
de Kam C.A.
Verevening van belastingcapaciteit, Bestuurswetenschappen, nr. 3, 239-2511994Artikel
de Kam C.A.Belastingen omlaag? Ja graag!, Bestuurswetenschappen, nr. 3, 262-2741994Artikel
Sterks C.G.M.Begroting 1995: het kan nu alleen nog maar meevallen, Ng-magazine, 23 september, 15-171994Artikel
Sterks C.G.M.,
de Kam C.A.
De financiële verhouding tot na 2000, in: Geld voor de gemeenten, VNG congresbundel 1994, VNG-Uitgeverij, Den Haag, 1994, 11-851994Boek
Sterks C.G.M.Het flypaper-effect, in: Symposiumbundel, Erasmus Studiecentrum Belastingen Lagere Overheden, 19941994Boek