Afval

Gemeenten kunnen een afvalstoffenheffing heffen om de kosten te dekken van de afvalinzameling en -verwerking.  Gemeenten hanteren uiteenlopende tariefsystemen voor de afvalstoffenheffing. In de meeste gevallen is het een vast bedrag. Dit interactieve filmpje laat zien dat een toenemend aantal gemeenten diftar hanteert: hierbij is de afvalstoffenheffing afhankelijk van de hoeveelheid afval die een huishouden aanbiedt. Huishoudens betalen dan een bedrag per kilo, zak of lediging van de container. Uit onderzoek blijkt dat huishoudens minder restafval aanbieden als een gemeente diftar hanteert.

Het Rijk streeft ernaar om de hoeveelheid restafval te verminderen en afval zo veel mogelijk te laten recyclen. Gemeenten hebben daarom uiteenlopende inzamelprogramma’s lopen om inwoners te stimuleren om hun afval zo veel mogelijk te scheiden.

Relevante publicaties

AuteurTitelJaarSoort
Hoeben, C.Betalen naar gebruik rukt op bij afvalinzameling2023Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.
Effects of Unit-Based Garbage Pricing: A Differences-in-Differences Approach, Environmental and Resource Economics2010Artikel
Hoeben C.Achtergrond tariefontwikkeling reinigingsheffingen 20092009Rapport
Zeilstra A.S.,
Toolsema L.A.,
Hoeben C.
Kosten en baten riolering en afvalinzameling en -verwerking in Capelle aan den IJssel2009Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Effect diftar is wat kleiner dan gedacht, BenG2009Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.
Met gedifferentieerd tarief minder afval, ESB2009Artikel
Kooreman P.,
Allers M.A.
Huisvuil per kilo betalen werkt goed, NRC-Handelsblad2002Artikel
Linderhof V.,
Kooreman P.,
Allers M.A.,
Wiersma D.
Weight-based pricing in the collection of household waste; the Oostzaan case, Resource and energy Economics2001Artikel
Allers M.A.,
Kooreman P.,
Linderhof V.,
Wiersma D.
Betalen per kilo remt afvalaanbod, BenG1999Artikel
Allers M.A.,
Kooreman P.,
Linderhof V.,
Wiersma D.
Afval wegen werkt, ESB1999Artikel