Armoedebeleid

Hoewel de rijksoverheid primair verantwoordelijk is voor een eerlijke inkomensverdeling, ligt er voor gemeenten en waterschappen ook een taak. Gemeenten kunnen maatwerk bieden bij armoedebestrijding. Gemeenten en waterschappen kunnen belasting kwijtschelden aan huishoudens met een laag inkomen. COELO heeft onderzoek gedaan naar het beleid in individuele gemeenten en waterschappen. Ook is gekeken naar de effectiviteit en de neveneffecten (armoedeval) van gemeentelijk armoedebeleid.

Relevante publicaties

AuteurTitelJaarSoort
Hoeben, C.Kwijtscheldingsbeleid Waterschap Drents Overijsselse Delta2017Rapport
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Kwijtscheldingsbeleid in waterschap Vallei en Veluwe2016Rapport
Hoeben C.Kwijtscheldingsbeleid in het Hoogheemraadschap van Delfland2015Rapport
Allers M.A.Gemeentelijk armoedebeleid onder druk, Sociaal Bestek2011Artikel
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Een kwaal van de verzorgingsstaat: de armoedeval, Sociaal Bestek2010Artikel
Hoeben C.Koopkrachtontwikkeling van ouderen, gehandicapten en chronisch zieken in Amsterdam2005Rapport
Allers M.A.Armoedebeleid en armoedeval in Heerlen2002Rapport
Allers M.A.Aanpak armoedeval: wie durft?, ESB2002Artikel
Allers M.A.Armoedebeleid en armoedeval in Soest2000Rapport
Allers M.A.,
Veenkamp A.
Een woonlastenfonds voor Groningen?2000Rapport
Allers M.A.Armoedebeleid en armoedeval in Alphen aan den Rijn2000Rapport
Allers M.A.Armoedeval in Amsterdam, 2000-20012000Rapport
Allers M.A.De anatomie van de armoedeval, ESB2000Artikel
Allers M.A.Armoedevalbeleid: middel soms erger dan de kwaal, Sociaal Bestek, februari, 21-242000Artikel
Allers M.A.Kengetallen voor evaluatie en beleidsontwikkeling, Sociaal Bestek, mei, 23-272000Artikel
Allers M.A.,
Schrantee S.
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid en armoedeval, Elsevier bedrijfsinformatie2000Boek
Allers M.A.,
den Heeten J.
Armoedeval: is ontsnappen mogelijk?, COELO/SGBO2000Boek
Allers M.A.Gemeentelijk minimabeleid en armoedeval1999Rapport
Allers M.A.Armoedebeleid en armoedeval in Vlaardingen1999Rapport
Allers M.A.Terugdringen armoedeval plaatst gemeenten voor dilemma, BenG1999Artikel
Allers M.A.,
Sijtsma F.J.
Kengetallen voor een effiënt gemeentelijk armoedebeleid, BenG1997Artikel
Allers M.A.,
Sijtsma F.J.
Kengetallen gemeentelijk armoedebeleid, VNG Uitgeverij, Den Haag1997Boek
Allers M.A.Financiële gevolgen van de verruiming van het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Groningen1996Rapport
Allers M.A.Profijt van de gemeentelijke overheid. De invloed van het gemeentebeleid op de koopkracht van de minima in Groningen1996Rapport
Allers M.A.De armoedenota en het minimabeleid in de gemeente Delfzijl1996Rapport
Allers M.A.Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid verruimd, BenG, februari, 4-81996Artikel
Allers M.A.Verschillen in koopkracht door lokale en regionale heffingen, Openbare Uitgaven, nr. 3, 123-1341996Artikel
Allers M.A.Inkomenseffecten van het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid1995Rapport