Decentralisatie en bestuurlijke schaal


Het gemeentelijke landschap van Nederland is continu aan verandering onderhevig. Bijna elk jaar vindt een aantal herindelingen plaats, waarbij nieuwe, grotere gemeenten worden gevormd. Daarnaast besluiten veel gemeenten om hun taken niet langer alleen uit te voeren, maar om te gaan samenwerking met omliggende gemeenten.

De Rijksoverheid heeft op dit gebied steeds meer een sturende rol. Door decentralisaties krijgen de gemeenten meer en omvangrijke taken toegeschoven, waarvan verwacht wordt dat ze die niet goed op de huidige schaal kunnen uitvoeren. Samenwerking of herindeling wordt daardoor steeds minder een vrije keuze voor gemeenten. De grote vraag is wat de effecten van deze instrumenten zullen zijn, en of de verwachtingen over besparingen en efficiencywinst realistisch zijn.

Relevante publicaties

AuteurTitelJaarSoort
de Greef, J.A.Effects of intermunicipal cooperation2023Boek
Allers, M.A.Groei gemeentelijke samenwerking stagneert, ESB2022Artikel
Otjes, S.
de Natris, J.G.
Allers, M.A.
De duur van formaties en de lengte van college-akkoorden: Bestuurlijke en politieke complexiteit in gemeenten2021Rapport
Allers, M.A.
de Natris, J.G.
Rienks, H.
de Greef, J.A.
Gemeentelijke herindeling schaadt lokale en nationale democratie, MeJudice2021Artikel
Allers, M.A.
de Natris, J.G.
Rienks, H.
de Greef, J.A.
Is small beautiful? Transitional and structural effects of municipal amalgamation on voter turnout in local and national elections, Electoral Studies2021Artikel
M.A. Allers
K. Peters
Decentralisatiebeleid van de overheid niet in uitgaven terug te zien, ESB2019Artikel
M.A. Allers
K. Peters
Achterliggende cijfers bij: Decentralisatiebeleid van de overheid niet in uitgaven terug te zien, ESB2019Artikel
M.A. Allers
G.A. van Nijendaal
Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?2019Essaybundel
M.A. AllersGeld en de regio: een blik uit de helicopter. In: M.A. Allers en G.A. van Nijendaal (red.), Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?2019Essay
J.A. de GreefDoelmatigheidswinst bij gemeentelijke samenwerking: wat is daar voor nodig? In: M.A. Allers en G.A. van Nijendaal (red.), Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?2019Essay
Allers, M.A.Leg de taak waar die hoort. Over de gebrekkige samenhang tussen taak en schaal in het openbaar bestuur2019Essay
Allers, M.A.Gemeentelijke fusies leiden niet tot minder samenwerking, ESB2019Artikel
Allers, M.Keuzes nodig in binnenlands bestuur, VNG Magazine2018Column
Allers, M.A.
J.A. de Greef
Gemeentelijke samenwerking verlaagt uitgaven meestal niet, ESB2018Artikel
Allers, M.A.
J.A. de Greef
Intermunicipal cooperation, public spending and service levels, Local Government Studies2018Artikel
Allers, M.A.Kan de lokale democratie decentralisaties aan? In: Hoe laat is het? Liber amicorum Jaques Wallage, Rob2017Hoofdstuk in boek
Geertsema, J.B.The economic effects of municipal amalgamation and intermunicipal cooperation2017Boek
Allers, M.A.Financiële positie Haren: reden voor herindeling?2016Rapport
Allers, M.A.Decentralisatie en schaalvergroting van het openbaar bestuur, TPEdigitaal2016Artikel
Allers, M.A.
Geertsema, J.B.
The effects of local government amalgamation on public spending, taxation, and service levels: evidence from 15 years of municipal consolidation, Journal of Regional Science2016Artikel
Allers, M.A.
Geertsema, J.B.
Online Appendix to The effects of local government amalgamation on public spending, taxation, and service levels: evidence from 15 years of municipal consolidation, Journal of Regional Science2016Artikel
Allers, M.A.
Van Ommeren, B.
Intermunicipal cooperation, municipal amalgamation and the price of credit, Local Government Studies2016Artikel
Allers M.A.,
Ommeren, B van,
Geertsema, J.B.
Gemeentelijke samenwerking, herindeling en de prijs van krediet, ESB2015Artikel
Allers M.A.,
Ommeren, B van,
Geertsema, J.B.
Does intermunicipal cooperation create inefficiency? A comparison of interest rates paid by intermunicipal organizations, amalgamated municipalities and not recently amalgamated municipalities2015Rapport
Groot de H.,
Allers M.A.
Naschrift bij: Effecten van gemeentelijke uitvoering van de WMO, ESB2015Artikel
Groot de H.,
Allers M.A.
Effecten van gemeentelijke uitvoering van de WMO, ESB2014Artikel
Groot de H.,
Allers M.A.
Gemeentelijke uitvoering van de WMO 2008-20122014Rapport
Allers M.A.,
Geertsema J.B.
Geen grotere doelmatigheid door herindeling gemeenten, ESB2014Artikel
Allers M.A.,
Geertsema J.B.
The effects of local government amalgamation on public spending and service levels. Evidence from 15 years of municipal boundary reform.2014Rapport
Allers M.A.Decentralisatie en gemeentelijke opschaling, Liberaal Reveil2013Artikel
Geertsema J.B.,
Allers M.A.
Vermeende rem op gemeentefusies bestaat niet, Me Judice2013Artikel
Allers M.A.,
Geertsema J.B.
Kabinet rekent zich rijk met gemeentelijke opschaling, Me Judice2012Artikel
Allers M.A.,
Fraanje M.J.
Randstadprovincie of infrastructuurautoriteit. In: Jaarboek overheidsfinanciën 2011, SDU Uitgevers2011Boek
Allers M.A.Gemeentelijke schaalvergroting levert geen geld op, ESB2010Artikel
Allers M.A.Het dogma van decentralisatie, Binnenlands Bestuur2010Artikel
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Renovatie van het huis van Thorbecke. In: Miljardendans in Den Haag, SDU Uitgevers2010Artikel