Financiële positie

Het is niet eenvoudig om te bepalen hoe goed of hoe slecht een gemeente er financieel voor staat. Dit is niet uit één kengetal af te lezen. Twee gemeenten die hetzelfde scoren op een bepaald kengetal kunnen er heel verschillend voor staan. Of een hoge schuld nadelig is voor de financiële positie hangt er bijvoorbeeld vanaf welke bezittingen er tegenover die schuld staan, en hoe hoog de inkomsten zijn waarmee rente en aflossing kunnen worden betaald. COELO heeft voor afzonderlijke gemeenten de financiële positie onderzocht, en ook onderzoek gedaan naar de manier waarop de financiële positie kan worden gemeten.

Relevante publicaties

AuteurTitelJaarSoort
Allers, M.A.De gemeentefinanciën zijn onhoudbaar, ESB2021Artikel
Allers, M.A.
de Natris, J.G.
Voorkomen begrotingsproblemen gemeenten vergt uitgekiend beleid, MeJudice2021Artikel
Allers, M.A.
de Natris, J.G.
Preventing local government defaults: no-bailout policy and its alternatives. In: Local Public Finance, Springer2021Artikel
Benda, L.
Roelofs, G.
Allers, M.A.
Geld moet stromen? De verkoop van energiebedrijven door gemeenten2021Rapport
Allers, M. A.Financiële positie Delfzijl. Appingedam en Loppersum2017Rapport
Allers, M.A.Financiële positie Haren: reden voor herindeling?2016Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Veenstra J.
Toereikendheid huidige kasgeldlimiet en renterisiconorm2012Rapport
Allers M.A.,
Bolt J.
Financiële gevolgen van de recessie voor de eigen inkomsten en uitgaven van gemeenten2010Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Bezuinigingen en crisisbeheersing: Financiële plannen van gemeenten 2010-20122010Rapport
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
Bevolkingsdaling en gemeentelijke financiën2009Rapport
Allers M.A.Rijksbegroting 2010: gemeenten moeten bezuinigen, maar niet allemaal even veel, Tijdschrift voor Openbare Financiën2009Artikel
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
Bevolkingsdaling: een probleem voor de gemeentelijke financiën?, Tijdschrift voor Openbare Financiën2009Artikel
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.
Bevolkingsdaling: geen paniek, BenG2009Artikel
Allers M.A.,
Toolsema L.A.,
Zeilstra A.S.
De financiële positie van de gemeente Harlingen en de sturingsmogelijkheden van de raad2008Rapport
Gerritsen E.Vermogensstructuur van decentrale overheden: theorie en empirie2007Boek
Gerritsen E.Why do public bodies need equity and how much do they need?, paper presented at CIMA/BAA NPS Seminar, October 27-28th2005Artikel
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
Omvang en betekenis van reserves bij publieke instellingen, SDU Uitgevers, Den Haag2005Boek
Gerritsen E.Gemeenten rijker dan gedacht, ESB2003Artikel
Gerritsen E.Scenario's voor de weerstandscapaciteit, BenG2003Artikel
Gerritsen E.,
Haisma G.A.M.
De paragraaf weerstandsvermogen verhoogt de efficiency, BenG2003Artikel
Gerritsen E.,
Allers M.A.
Weerstandsvermogen en vermogenspositie gemeente Apeldoorn2002Rapport
Gerritsen E.Begrotingsvergelijking gemeente Zaanstad2002Rapport
Gerritsen E.Stille reserves van gemeenten2002Rapport
Gerritsen E.,
Allers M.A.
Decentrale overheden in balans? Een atlas van de vermogensposities van de decentrale overheden2001Atlas
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Vermogens van lagere overheden, ESB2001Artikel
de Kam C.A.,
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Potten of verteren? Financiële betrekkingen tussen bestuurslagen in vette jaren, nv Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag2001Boek
Gerritsen E.Actieve houding gewenst van publieke instellingen bij vermogensvorming, BenG2000Artikel
Sterks C.G.M.Advies aan de Onafhankelijke Onderzoekscommissie geldleningen Provincie Zuid-Holland over de rechtmatigheid van Treasury-activiteiten van de provincie Zuid-Holland (Commissie van Dijk), september1999Boek
Sterks C.G.M.De financiële positie van gemeenten, Openbare Uitgaven, nr. 3, 133-1411998Artikel