Inzichten uit COELO-onderzoek

COELO bestaat sinds 1993. Al die jaren van onderzoek naar economische en financiële aspecten van decentrale overheden hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd. Soms gaan die lijnrecht in tegen wat algemeen wordt gedacht. Hieronder geven we een – zeker niet uitputtend - overzicht van een aantal interessante inzichten, zaken die we weten dankzij de bijdrage van COELO, uitgesplitst naar onderzoeksthema.

  

 Lokale lasten

 

Herindeling en samenwerking

 

Rijksuitkeringen aan gemeenten

 

Lokale democratie

  

Algemeen