Lokale belastingen

Over lokale lasten is veel te doen. COELO verzamelt al sinds 1998 gegevens op dit terrein en publiceert met enige regelmaat belangrijke onderzoeken op dit gebied.

Jaarlijks terugkerende publicaties van COELO zijn de Atlas van de lokale lasten en Kerngegevens belastingen grote gemeenten. De Atlas van de lokale lasten is een gezaghebbende publicatie die een zo volledig mogelijk beeld geeft van de (ontwikkeling van de) belangrijkste lokale tarieven van alle gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland. Kerngegevens belastingen grote gemeenten is een rapport met een overzicht van de kerngegevens van de lokale belastingen voor de grote gemeenten in Nederland dat jaarlijks verschijnt nog voordat de Atlas van de lokale lasten gereed is.

De tarieven van belastingen en heffingen voor gemeenten, provincies en waterschappen zijn te vinden onder het kopje "Wat betaal ik waar?".

Relevante publicaties

AuteurTitelJaarSoort
Hoeben, C.
Toolsema, L.A.
de Natris, J.G.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20212021Rapport
de Natris, J.G.
Allers, M.A.
Zelf-opgelegde belastingplafonds bij Nederlandse gemeenten2021Rapport
Hoeben, C.Ozb verschuift niet van woningen naar bedrijven2020Artikel
Hoeben, C.Tarief onroeredezaakbelasting daalt als huizenprijs stijgt2020Artikel
Hoeben, C.
Toolsema, L.A.
de Natris, J.G.
Allers, M.A.
Atlas van de lokale lasten 20202020Atlas
Hoeben, C.
Toolsema, L.A.
de Natris, J.G.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20202020Rapport
Hoeben,C.Ontwikkeling ozb woningen en niet-woningen 1998-20192020Rapport
Allers, M.A.Belasting op grond is efficiënt, rechtvaardig én uitvoerbaar2019Artikel
Hoeben, C.Drastische hervorming watersysteemheffing waterschappen is niet nodig2019Artikel
Hoeben, C.Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten Meierijstad 2016-20192019Rapport
Hoeben, C.Afvalstoffenheffing steeds vaker gedifferentieerd2019Artikel
Hoeben, C.
de Natris, J.G
Allers, M.A.
Atlas van de lokale lasten 20192019Atlas
Hoeben, C.Ontwikkeling provinciale belasting 2015-20192019Rapport
Hoeben, C.Ontwikkeling waterschapsheffingen 2015-2019 2019Rapport
Hoeben, C,
de Natris, J.G.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20192019Rapport
de Natris, J.G.Tem het toerisme met de toerismebelasting2018Column
Kattenberg, M.
Van Eijkel, R.
Allers, M.
Gevolgen van het afschaffen van de ozb voor gebruikers van woningen op de andere gemeentelijke heffingen2018Rapport
Hoeben, C.Opbrengst provinciale belasting uit opcenten stijgt2018Artikel
Hoeben, C.Gemeenten heffen vaker en méér toeristenbelasting2018Artikel
Hoeben, C.
de Natris, J.G
Allers, M.A.
Veenstra, J.
Atlas van de lokale lasten 20182018Atlas
Hoeben,C
de Natris, J.G.
Kernggegevens belastingen grote gemeenten 20182018Rapport
Hoeben, C.Kwijtscheldingsbeleid Waterschap Drents Overijsselse Delta2017Rapport
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Gebruikers- of eigenarenheffing voor de rioolheffing in Westfriese gemeenten2017Rapport
Hoeben, C.Belasting in overleg met ondernemers2017Artikel
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Bijkomende woonlasten zijn vooral rijksbelastingen2017Artikel
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Verschillen kosten bouwvergunning beperkt2017Artikel
Hoeben C.
Kwakkel K.
Veenstra J.
Allers M.A.
Atlas van de lokale lasten 20172017Atlas
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20172017Rapport
Hoeben, C.Totale decentrale lasten in kaart gebracht, ESB2016Artikel
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Kwijtscheldingsbeleid in waterschap Vallei en Veluwe2016Rapport
Hoeben, C.Het onzichtbare precario op ondergrondse leidingen, ESB, 622-6252016Artikel
Allers, M.A.
Leurs, B.
Verhulde ongelijkheid in gemeentelijke belastingen, ESB, 408-4092016Artikel
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Meevallend verschil in gemeentelijke woonlasten, ESB, 3682016Artikel
Kattenberg, M.
Martens, K.
Allers, M.A.
Hoogte gemeentelijke belasting ongevoelig voor mee- of tegenvallers, ESB, 314-3172016Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Kwakkel K.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 20162016Atlas
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20162016Rapport
Janzen, L.
Allers, M.A.
Hoeben, C.
Gemeentelijke belastingen Pijnacker-Nootdorp2015Rapport
Veenstra J.
Gelder van M.
Rioolheffing in Zaanstad2015Rapport
Hoeben C.Onzichtbare precariobelasting verstoort zicht op lokale lasten, Me Judice, 7 april2015Artikel
Allers M.A.
Hoeben C.
Janzen L.
Kwakkel K.
Geertsema J.B.
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 20152015Atlas
Allers M.A.
Hoeben C.
Janzen L.
Kwakkel K.
Geertsema J.B.
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 2015 Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau2015Rapport
Hoeben C.Kwijtscheldingsbeleid in het Hoogheemraadschap van Delfland2015Rapport
Hoeben C.Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-20152015Rapport
Hoeben C.,
Janzen L.
Gevolgen van gemeentelijke herindeling in Hoogeland en Eemsdelta voor de belastingdruk2015Rapport
Hoeben C.,
Janzen L.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20152015Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Gelder van M.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 20142014Atlas
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Gelder van M.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Atlas van de lokale lasten 2014
Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau
2014Rapport
Janzen L.,
Allers M.A.,
Hoeben C.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20142014Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Veenstra J.,
Geertsema J.B.,
Merkus E.
Atlas van de lokale lasten 20132013Atlas
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Janzen L.,
Veenstra J.,
Geertsema J.B.,
Merkus E.
Atlas van de lokale lasten 2013
Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau
2013Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20132013Rapport
Janzen L.,
Hoeben C.
Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten 1998-2013, BenG, juli/augustus, 26-292013Artikel
Veenstra, J.Het gemeentelijk belastinggebied vanaf 1990: cijfers en literatuur2012Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Veenstra J.,
Geertsema J.B.
Atlas van de lokale lasten 20122012Atlas
COELOWoonlastenmonitor 20122012Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20122012Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.
Beperkte stijging woonlasten in 2012, BenG, mei/juni, 18-202012Artikel
Veenstra J.Begrenzing van ozb-opbrengsten: Op basis van begrotingen, rekeningen, of liever berekenen?, BenG, maart/april, 15-172012Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Bolt J.
Atlas van de lokale lasten 20112011Atlas
COELOWoonlastenmonitor 20112011Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 20112011Rapport
Hoeben C.Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma2011Rapport
Hoeben C.Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout, Weekblad Fiscaal Recht, 1 december, 2011/6931, 1583-15912011Artikel
Hoeben C.Achtergrond waterschapsbestuurders en verdeling belastingopbrengsten, Weekblad Fiscaal Recht, 3 juni, 2011/6909, 764-7722011Artikel
Allers M.A.Het CPB en de gemeentefinanciën, ESB, 13 mei, 301-3022011Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.
Verschillen gemeentelijke tarieven: reden tot zorg?, BenG, mei/juni, 21-232011Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Bolt J.,
Toolsema L.A.
Atlas van de lokale lasten 20102010Atlas
COELOWoonlastenmonitor 20102010Rapport
Allers M.A.,
Toolsema L.A.,
Hoeben C.,
Bolt J.
Belastingoverzicht grote gemeenten 20102010Rapport
Hoeben C.Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-20122010Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Bolt J.,
Toolsema L.A.
Woonlasten huurder en verhuurder ongelijk verdeeld over Nederland, BenG, april, 5-82010Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.
Effects of Unit-Based Garbage Pricing: A Differences-in-Differences Approach, Environmental and Resource Economics, 45, 405-4282010Artikel
Allers M.A.Moeten provincies belasting heffen?, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 42, nr. 1, 12-192010Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Atlas van de lokale lasten 20092009Atlas
COELOWoonlastenmonitor 20092009Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Belastingoverzicht grote gemeenten 20092009Rapport
Hoeben C.Achtergrond tariefontwikkeling reinigingsheffingen 20092009Rapport
Zeilstra A.S.,
Toolsema L.A.,
Hoeben C.
Kosten en baten riolering en afvalinzameling en -verwerking in Capelle aan den IJssel2009Rapport
Hoeben C.Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen 1998-20092009Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Effect diftar is wat kleiner dan gedacht, BenG, oktober, 5-82009Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.
Met gedifferentieerd tarief minder afval, ESB, 16 oktober, 621-6222009Artikel
Allers M.A.Meer belastinggeld voor de provincies, ESB, 10 juli, 440-4412009Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Maximeren rijbewijstarieven: slechte oplossing voor niet-bestaand probleem, BenG, april, 14-172009Artikel
Allers M.A.De energiemiljarden zijn van ons, Me Judice, jaargang 2, 9 februari2009Artikel
Allers M.A.Provincies geven teveel uit, Brabants Dagblad, 8 april, en diverse andere regionale dagbladen2009Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
L.A Toolsema,
Zeilstra A.S.
Atlas van de lokale lasten 20082008Atlas
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Toolsema L.A.,
Zeilstra A.S.
Belastingoverzicht grote gemeenten 20082008Rapport
COELOWoonlastenmonitor 20082008Rapport
Hoeben C.,
Siebeling L.
Opbrengsten en tarieven van heffingen van lokale overheden, BenG, juli/aug, 24-262008Artikel
Hoeben C.Bestemmingsheffingen: kostendekking, kosten en tariefbepaling, BenG, mei/juni, 5-82008Artikel
Allers M.A.Eerherstel voor de OZB, ESB, 18 april, 250-2512008Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Toolsema L.A.,
Zeilstra A.S.
Vrijlaten OZB-tarieven leidt niet tot grote lastenstijging, BenG, maart, 16-192008Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.,
Zeilstra A.S.
Atlas van de lokale lasten 20072007Atlas
Allers M.A.,
Zeilstra A.S.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.
Belastingoverzicht grote gemeenten 20072007Rapport
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Kostprijsberekening en tariefbepaling gemeentelijke heffingen in De Marne2007Rapport
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Kostprijsberekening en tariefbepaling gemeentelijke heffingen in Eemsmond2007Rapport
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Kostprijsberekening en tariefbepaling gemeentelijke heffingen in Winsum2007Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Decentrale belastingen in 2007, BenG, april, 17-202007Artikel
Allers M.A.Gemeente kan best belasting innen, NRC-Handelsblad, 7 juni2007Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.,
Gerritsen E.
Atlas van de lokale lasten 20062006Atlas
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 20062006Rapport
Hoeben C.Kostentoerekening en kostendekking van gemeentelijke heffingen in Noordenveld2006Rapport
Gerritsen E.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.
Audit WB21: Kosten- en lastenontwikkeling ten gevolge van de NBW-opgave wateroverlast2006Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.,
Gerritsen E.
Gemeentelijke lasten en uitgaven na maximering OZB, BenG, maart, 24-252006Artikel
Hoeben C.Wel betalen, niets te zeggen: huiseigenaren in de voorgestelde aanpassing waterschapswet, Weekblad Fiscaal Recht, 30 maart, 2006/6664, 357-3612006Artikel
Allers M.A.Rafelranden van de nieuwe OZB-wetgeving, Tijdschrift voor Openbare Financiën, nr. 3, 128-1402006Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.,
Gerritsen E.
Atlas van de lokale lasten 20052005Atlas
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gevolgen van ontwikkelingen in de waterketen voor de lastendruk van huishoudens2005Rapport
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 20052005Rapport
Allers M.A.,
Elhorst J.P.
Zit er een rem op de lokale lasten?, ESB, 8 april, 160-1612005Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gemeentelijke woonlasten: feiten en beleidsontwikkeling, BenG, april, 14-172005Artikel
Allers M.A.,
Elhorst J.P.
Tax mimicking and yardstick competition among local governments in the Netherlands, International Tax and Public Finance, 12, 493-5132005Artikel
Allers M.A.Maximering OZB-tarieven benadeelt gemeenten met lage belastingcapaciteit, BenG, december, 5-82005Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Gerritsen E.,
van der Veer J.Th.
Atlas van de lokale lasten 20042004Atlas
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 20042004Rapport
Allers M.A.Financiële gevolgen van maximering van de OZB-tarieven2004Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Achtergronden van tariefstijgingen van gemeentelijke belastingen2004Rapport
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gevolgen invoering waterketentarief voor de lastenontwikkeling van huishoudens2004Rapport
Allers M.A.Lokale fiscale beleidsinteractie: apen gemeenten hun buren na? Kwartaalschrift Economie, jaargang 1, nr. 1, 26-452004Artikel
Allers M.A.OZB-plan is echt onzin, ESB, 5 maart, 1202004Artikel
Allers M.A.,
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gemeentelijke woonlasten gemiddeld 660 euro, BenG, april, 26-282004Artikel
Allers M.A.Italiaanse les, ESB, 9 juli, 3252004Artikel
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
COELO onderzocht kostenontwikkeling 1990 tot 2010, Riolering, aug/sept, 9-112004Artikel
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Effecten van invoering waterketentarief voor huishoudens, H2O, nr. 22, 32-332004Artikel
Sterks C.G.M.,
Gerritsen E.
De bekostiging van de waterketen, in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2004, SDU Uitgevers, Den Haag, 205-2252004Boek
Hoeben C.Lokale lastendruk in Kampen2004Overig
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Hoeben C.,
Schrantee S.
Atlas van de lokale lasten 20032003Atlas
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 20032003Rapport
Allers M.A.Koopkrachteffecten van afschaffing van de gebruikersheffing van de OZB op woningen2003Rapport
Hoeben C.Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen2003Rapport
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Hoeben C.
Woonlastenstijging meerpersoonshuishoudens 1998-2003 in kaart, BenG, april, 12-132003Artikel
Allers M.A.Lokale belasting blijft nodig, ESB, 5 september, 418-4192003Artikel
Allers M.A.,
Schrantee S.,
Gerritsen E.,
Düş İ.
Atlas van de lokale lasten 20022002Atlas
Allers M.A.Herverdeeleffecten van de voorgenomen afschaffing van de OZB op woningen2002Rapport
Allers M.A.,
de Kam C.A.,
Sterks C.G.M.,
van Leeuwen L.,
Monsma J.A.
Voor- en nadelen van afschaffing van de OZB op woningen2002Rapport
Kooreman P.,
Allers M.A.
Huisvuil per kilo betalen werkt goed, NRC-Handelsblad, 13 januari2002Artikel
Allers M.A.Zin en onzin van det decentrale belastinggebied, Openbaar Bestuur, nr. 2, 29-322002Artikel
Allers M.A.,
Schrantee S.
Lokale lasten rijzen niet de pan uit, BenG, nr. 4, 33-352002Artikel
Allers M.A.Heisa rond de lokale belastingen, BenG, mei/juni, 5-82002Artikel
Schrantee S.Is de Zalmsnip europroof?, BenG, juli/augustus, 22-242002Artikel
Allers M.A.Gemeenten in moeilijkheden door OZB-operatie, BenG, oktober, 11-142002Artikel
Allers M.A.Afschaffing OZB is geen lastenverlichting voor iedereen, BenG, november, 10-122002Artikel
Allers M.A.Belastingoverzicht grote gemeenten 2002, VNG-Uitgeverij, Den Haag2002Boek
Allers M.A.,
Schrantee S.
Atlas van de lokale lasten 20012001Atlas
Allers M.A.,
de Haan J.,
Sterks C.G.M.
Partisan influence on the local tax burden in the Netherlands, Public Choice, 106, 351-3632001Artikel
Linderhof V.,
Kooreman P.,
Allers M.A.,
Wiersma D.
Weight-based pricing in the collection of household waste; the Oostzaan case, Resource and energy Economics, Vol. 23, October, 359-3712001Artikel
Allers M.A.,
Schrantee S.
Leidt hertaxatie tot hogere belasting?, ESB, 15 juni, 520-4222001Artikel
Allers M.A.,
Schrantee S.
Woonlasten versus woonbaten, BenG, juli/augustus, 5-72001Artikel
Allers M.A.Mental accounting en het decentrale belastinggebied, Openbare Uitgaven, nr. 5, 184-1952001Artikel
Allers M.A.,
Schrantee S.,
Sterks C.G.M.
Atlas van de lokale lasten 20002000Atlas
Allers M.A.Het decentrale belastinggebied, de kwaliteit van de lokale afweging en de politieke participatie2000Rapport
Sterks C.G.M.Jaarlijkse taxatie OZB verzacht fiscaal leed, Staatscourant, 15 februari2000Artikel
Allers M.A.,
Schrantee S.,
Sterks C.G.M.
Opnieuw stijging van lokale lasten door rijksbeleid, BenG, mei/juni, 5-72000Artikel
Allers M.A.Invloed op gemeentelijk beleid - Meting van invloed van burgers op gemeentelijke belastingdruk, Bestuurskunde, nr. 4, 173-181 en 2502000Artikel
Sterks C.G.M.Nodeloze deining om teruggeven Zalmsnip, Noordhollands Dagblad, 1 augustus2000Artikel
Allers M.A.,
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
Atlas van de lokale lasten 19991999Atlas
Allers M.A.Verschillen in lokale lasten bewijs van democratie, Staatscourant 15, 22 januari, 41999Artikel
Allers M.A.,
de Haan J.,
Sterks C.G.M.
Verschillen in gemeentelijke belastingdruk: schandaal of lokale democratie?, BenG, januari, 30-331999Artikel
Allers M.A.,
de Haan J.,
Sterks C.G.M.
Lokale lasten en democratie, ESB, 12 maart, 190-1921999Artikel
Allers M.A.,
de Haan J.,
Sterks C.G.M.
Lokale lastendruk hangt samen met politieke voorkeuren, BenG, maart, 7-91999Artikel
Allers M.A.,
Kooreman P.,
Linderhof V.,
Wiersma D.
Betalen per kilo remt afvalaanbod, BenG, april, 25-261999Artikel
Allers M.A.,
Kooreman P.,
Linderhof V.,
Wiersma D.
Afval wegen werkt, ESB, 30 april, 332-3331999Artikel
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Lokale lasten stijgen weer, BenG, mei/juni, 16-171999Artikel
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Waterschapslasten in kaart, Het Waterschap, 17 juni, 546-5481999Artikel
Allers M.A.Atlas van de lokale lasten 19981998Atlas
Allers M.A.De invloed van de burger op de gemeentelijke belastingdruk1998Rapport
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Lokale lasten in 1998, BenG, juli/augustus, 9-101998Artikel
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Lokale lasten: ook de waterschappen tellen, Het Waterschap, nr. 14, 575-5771998Artikel
Allers M.A.Atlas van de lokale lasten 19971997Atlas
Allers M.A.Tariefdifferentiatie in de OZB en de fiscale concurrentiepositie van de gemeente Groningen1997Rapport
Sterks C.G.M.Alternatieven voor milieuleges1997Rapport
Allers M.A.Gemeentelijke woonlasten voor water- en walbewoners vergeleken1997Rapport
Allers M.A.Lokale lasten: waarom onroerend goed?, ESB, 11 juni, 4791997Artikel
Sterks C.G.M.Verschillen in gemeentelijke lasten zullen afnemen, Staatscourant, 112, dinsdag 17 juni, 61997Artikel
Sterks C.G.M.Verstorende belastingen, ESB, 5 november, 845-8461997Artikel
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Lokale lasten in kaart gebracht, BenG, december, 14-151997Artikel
Sterks C.G.M.,
Allers M.A.
Herziening van de financiële verhouding en de lokale lastendruk1996Rapport
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
De lokale lastendruk en het flypapereffect, ESB, 10 maart, 324-3261996Artikel
Sterks C.G.M.Gemeentelijke belastingen naar 2000, Openbare Uitgaven, nr. 5, 11-171995Artikel
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Advies over de kostentoedeling van waterschappen1994Rapport
de Kam C.A.Belastingen omlaag? Ja graag!, Bestuurswetenschappen, nr. 3, 262-2741994Artikel