Lokale democratie

Lokaal beleid wordt geformuleerd door gemeenteraden en colleges van wethouders en burgemeester. Hierbij moeten zij rekening houden met nationale wetgeving en sturing, en wat de kiezer wil van de gemeente speelt hierbij ook een grote rol. Andersom heeft beleid ook effect op de kiezer, zo kunnen gemeentelijke herindelingen leiden tot een lagere opkomst in verkiezingen, en kan bestuursverantwoordelijkheid nemen beloond of bestraft worden door de kiezer. Uiteindelijk moet dit samenspel van factoren leiden tot beleid waar burgers mee geholpen worden en waar de publieke welvaart door omhoog gaat. Daarom doet Coelo onderzoek naar de lokale democratie.

 

Relevante publicaties

AuteurTitelJaarSoort
Allers, M.A.
de Natris, J.G.
Rienks, H.
Zetelverlies na meebesturen verschilt sterk per partij2021Artikel
Otjes, S.
de Natris, J.G.
Allers, M.A.
De duur van formaties en de lengte van college-akkoorden: Bestuurlijke en politieke complexiteit in gemeenten2021Rapport
Allers, M.A.
de Natris, J.G.
Rienks, H.
de Greef, J.A.
Gemeentelijke herindeling schaadt lokale en nationale democratie2021Artikel
Allers, M.A.
de Natris, J.G.
Rienks, H.
de Greef, J.A.
Is small beautiful? Transitional and structural effects of municipal amalgamation on voter turnout in local and national elections2021Artikel
de Natris, J.G.
Allers, M.A.
Zelf-opgelegde belastingplafonds bij Nederlandse gemeenten2021Rapport
Allers, M.A.
de Natris, J.G.
Rienks, H.
Bestraffen kiezers partijen die bestuursverantwoordelijkheid nemen?2020Rapport
Allers, M.A.,
de Natris, J.G.,
Rienks, H.
Besturen gemeente kost partijen raadszetels2018Artikel
Coenradij, A
Allers, M.A.
Lokale politici worden beoordeeld op nationaal economisch beleid, ESB, 219-2212017Artikel
Allers, M.A.
Kattenberg, M.
Martens, K.
Hoe gaan gemeenten om met financiële mee- en tegenvallers2016Rapport
Van Gemeren, J.,
Hoogendoorn, S.,
Zwaneveld, P.,
Allers, M
De invloed van begrotingsdruk op de beleidspraktijk bij gemeenten, ESB, 500-5042015Artikel
Van Gemeren, J.,
Hoogendoorn, S.,
Zwaneveld, P.,
Allers, M
Hoe gemeenten in de praktijk met hun geld omgaan: inzichten
uit een reeks interviews
2015Rapport
Allers M.A.,
Kooreman P.
More evidence of the Effects of Voting Technology on Election Outcomes, Public Choice, jaargang 139, april, 159-1702009Artikel
Allers M.A.,
Kooreman P.
Stemmachines beïnvloeden verkiezingsuitkomst niet, ESB, 19 oktober, 628-6302007Artikel