Overig

Naast het onderzoek dat valt onder een van de kopjes rechts op deze pagina zijn er nog onderzoeken die minder gemakkelijk in een hokje kunnen worden geplaatst. Hieronder een overzicht.

Relevante publicaties

AuteurTitelJaarSoort
Jong, D.M.O.Indexatie subsidies in gemeente Noordoostpolder2024Rapport
Hoeben, C,
Jong, D.M.O.
Toolsema, L.A.
Keuzes in het kwijtscheldingsbeleid van gemeenten2024Rapport
Hoeben, C.De paragraaf lokale heffingen in de gemeentelijke jaarrekeningen2024Rapport
Hoeben, C.Onderzoek paragraaf lokale heffingen in gemeentelijke begrotingen2023Rapport
Hoeben, C.
L.A.Toolsema
De hoogte en de structuur van de kostenvergoeding voor bedrijven die helpen bij het maken van bezwaar tegen woz-beschikkingen2021Rapport
Allers, M.A.
Hoeben, C.
Financiële en economische effecten van afschaffing van de ozb-vrijstelling voor cultuurgrond2021Rapport
Allers, M.A.
Hoeben, C.
Databestand bij rapport Financiële en economische effecten van afschaffing van de ozb-vrijstelling voor cultuurgrond2021Databestand
Allers, M.A.
Conijn, J.B.S.
Woningmarktmodel CPB ongeschikt voor beoordelen beleid, ESB2021Artikel
Allers, M.A.
Conijn, J.B.S.
Analyse van het woningmarktmodel van het Centraal Planbureau2021Rapport
Hoeben, C.Effect afschaffen vrijstellingen ozb voor gemeenten2021Rapport
Benda, L.
Roelofs, G.
Allers, M.A.
Geld moet stromen? De verkoop van energiebedrijven door gemeenten2021Rapport
Veenstra, J.Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân2018Rapport
Van Ommeren, B.
Allers, M.A.
Vellekoop, M.
De optimale datum voor het afsluiten van een lening, ESB2017Artikel
Van Ommeren, B.
Allers, M.A.
Vellekoop, M.
Choosing the optimal moment to arrange a loan2017Rapport
Allers, M.A.Sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten
doen? In: Nieuwe tegenstellingen,Boom Bestuurskunde
2017Artikel
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Compensatieregelingen kabels en leidingen2016Rapport
Hoeben C.,
Janzen L.
Investeringen in de infrastructuur in de gemeentelijke begrotingen2014Rapport
Allers M.A.Het Nederlandse groeirecept raakt uitgewerkt, Tijdschrift voor Openbare Financiën2012Artikel
Allers M.A.,
Elhorst J.P.
A simultaneous equations model of fiscal policy interactions, Journal of Regional Science2011Artikel
Toolsema L.A.Het goede doel voorbij, BenG2010Artikel
Allers M.A.Wetsvoorstel Maatschappelijke Ondernemingen ontbeert realiteitszin, Me Judice2009Artikel
Allers M.A.,
Kooreman P.
More evidence of the effects of voting technology on election outcomes, Public Choice2009Artikel
Toolsema L.A.Het belang van budgetbeperking voor publiek-private samenwerking, BenG2008Artikel
Haan M.,
Heijnen P.,
Schoonbeek B.,
Toolsema L.A.
De speltheorie van de Sonttol, ESB2008Artikel
Grit K.Dynamiek van de lokale overheid. Economisering in Tilburg2000Rapport
Goudzwaard K.P.,
de Kam C.A.,
Sterks C.G.M.
Sociale zekerheid op het breukvlak van twee eeuwen, Kluwer/Samson2000Boek
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Woensdag gehaktdag, ESB1999Artikel
Sterks C.G.M.Gemeente heeft beperkte ruimte voor versterking economische dynamiek, Staatscourant 127, 9 juli, 71998Artikel
Sterks C.G.M.,
Allers M.A.
Decentralisatie, autonomie en de toekomst van de lokale politiek. In: W. Derksen (red.), Politiek voor bestuurders, VNG-Uitgeverij, Den Haag, 37-461998Boek
de Kam C.A.,
Allers M.A.
Om de loongrens. Verkenning van gevolgen van grondslagversmalling bij de premieheffing voor de Ziekenfondswet1996Rapport
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Naar een geïntegreerd stelsel voor gesubsidieerde arbeid? Evaluatie van de voorstellen van de commissie Houben1995Rapport
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Gemeenten in drievoud: aandeel gemeenten in collectieve uitgaven loopt terug, BenG, maart, 8-121995Artikel
de Kam C.A.Gemeenten in drievoud: aandeel gemeenten in collectieve uitgaven loopt terug, Overheidsmanagement, nr. 4, 931995Artikel
Sterks C.G.M.Scenario's, Overheidsmanagement, nr. 7/8, 1911995Artikel
Sterks C.G.M.Paars biedt financiële zekerheid en bestuurlijk bochtenwerk, Ng-magazine, nr. 38, 12-141995Artikel
Sterks C.G.M.,
Allers M.A.
Gemeenten in drievoud. Financiële positie van gemeenten in drie scenario's tot 2015, VNG Uitgeverij, Den Haag1995Boek
Sterks C.G.M.Hoge verwachtingen van lagere overheden, oratie, Groningen1995Boek
Sterks C.G.M.Begroting 1995: het kan nu alleen nog maar meevallen, Ng-magazine, 23 september, 15-171994Artikel