Overig

Naast het onderzoek dat valt onder een van de kopjes rechts op deze pagina zijn er nog onderzoeken die minder gemakkelijk in een hokje kunnen worden geplaatst. Hieronder een overzicht.

Relevante publicaties

AuteurTitelJaarSoort
de Natris, J.G.Politieke concurrentie en integriteit2018Column
Veenstra, J.Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân2018Rapport
Allers, M.A.,
de Natris, J.G.,
Rienks, H.
Besturen gemeente kost partijen raadszetels2018Artikel
Coenradij, A
Allers, M.A.
Lokale politici worden beoordeeld op nationaal economisch beleid, ESB, 219-2212017Artikel
Van Ommeren, B.
Allers, M.A.
Vellekoop, M.
De optimale datum voor
het afsluiten van een lening, ESB, 232-233
2017Artikel
Van Ommeren, B.
Allers, M.A.
Vellekoop, M.
Choosing the optimal moment to arrange a loan2017Rapport
Allers, M.A.Sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten
doen?
2017Artikel
Hoeben, C.
Kwakkel, K.
Compensatieregelingen kabels en leidingen2016Rapport
Allers, M.A.
Kattenberg, M.
Martens, K.
Hoe gaan gemeenten om met financiële mee- en tegenvallers2016Rapport
Van Gemeren, J.,
Hoogendoorn, S.,
Zwaneveld, P.,
Allers, M
De invloed van begrotingsdruk op de beleidspraktijk bij gemeenten, ESB, 500-5042015Artikel
Van Gemeren, J.,
Hoogendoorn, S.,
Zwaneveld, P.,
Allers, M
Hoe gemeenten in de praktijk met hun geld omgaan: inzichten
uit een reeks interviews
2015Rapport
Hoeben C.,
Janzen L.
Investeringen in de infrastructuur in de gemeentelijke begrotingen2014Rapport
Allers M.A.Het Nederlandse groeirecept raakt uitgewerkt, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 44, nr. 3, 157-1622012Artikel
Allers M.A.,
Elhorst J.P.
A simultaneous equations model of fiscal policy interactions, Journal of regional science, 51, 271-2912011Artikel
Toolsema L.A.Het goede doel voorbij, BenG, september 2010, 4-72010Artikel
Allers M.A.Wetsvoorstel Maatschappelijke Ondernemingen ontbeert realiteitszin, Me Judice, jaargang 2, 24 augustus2009Artikel
Allers M.A.,
Kooreman P.
More evidence of the Effects of Voting Technology on Election Outcomes, Public Choice, jaargang 139, april, 159-1702009Artikel
Toolsema L.A.Het belang van budgetbeperking voor publiek-private samenwerking, BenG, december, 6-102008Artikel
Haan M.,
Heijnen P.,
Schoonbeek B.,
Toolsema L.A.
De speltheorie van de Sonttol, ESB, 2 mei, 278-2792008Artikel
Allers M.A.,
Kooreman P.
Stemmachines beïnvloeden verkiezingsuitkomst niet, ESB, 19 oktober, 628-6302007Artikel
Grit K.Dynamiek van de lokale overheid. Economisering in Tilburg2000Rapport
Goudzwaard K.P.,
de Kam C.A.,
Sterks C.G.M.
Sociale zekerheid op het breukvlak van twee eeuwen, Kluwer/Samson2000Boek
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Woensdag gehaktdag, ESB, 19 maart, 211-2131999Artikel
Sterks C.G.M.Gemeente heeft beperkte ruimte voor versterking economische dynamiek, Staatscourant 127, 9 juli, 71998Artikel
Sterks C.G.M.,
Allers M.A.
Decentralisatie, autonomie en de toekomst van de lokale politiek, in: W. Derksen (red.), Politiek voor bestuurders, VNG-Uitgeverij, Den Haag, 37-461998Boek
de Kam C.A.,
Allers M.A.
Om de loongrens. Verkenning van gevolgen van grondslagversmalling bij de premieheffing voor de Ziekenfondswet1996Rapport
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Naar een geïntegreerd stelsel voor gesubsidieerde arbeid? Evaluatie van de voorstellen van de commissie Houben1995Rapport
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Gemeenten in drievoud: aandeel gemeenten in collectieve uitgaven loopt terug, BenG, maart, 8-121995Artikel
de Kam C.A.Gemeenten in drievoud: aandeel gemeenten in collectieve uitgaven loopt terug, Overheidsmanagement, nr. 4, 931995Artikel
Sterks C.G.M.Scenario's, Overheidsmanagement, nr. 7/8, 1911995Artikel
Sterks C.G.M.Paars biedt financiële zekerheid en bestuurlijk bochtenwerk, Ng-magazine, nr. 38, 12-141995Artikel
Sterks C.G.M.,
Allers M.A.
Gemeenten in drievoud. Financiële positie van gemeenten in drie scenario's tot 2015, VNG Uitgeverij, Den Haag1995Boek
Sterks C.G.M.Hoge verwachtingen van lagere overheden, oratie, Groningen1995Boek
Sterks C.G.M.Begroting 1995: het kan nu alleen nog maar meevallen, Ng-magazine, 23 september, 15-171994Artikel