Rekenkamer- en raadsonderzoek


COELO’s kracht voor onderzoek in opdracht van rekenkamer(commissie)s en gemeenteraden:

  • Uitgebreide onderzoekservaring
  • Ervaring als extern lid van een gemeentelijke rekenkamercommissie


Wij weten hierdoor wat bij rekenkameronderzoek belangrijk is.

Expertise

Onze expertise ligt op het terrein van:

  • Gemeentefinanciën
  • Belastingen & heffingen
  • Financiële positie
  • Kostentoerekening
  • Aanverwante onderwerpen

 

Onderzoek voor of ondersteunen van rekenkamer(commissies)

COELO doet zelf onderzoek maar ondersteunt desgewenst ook rekenkamer(commissie)s die zelfstandig onderzoek uitvoeren. Hiervoor lezen wij onderzoeksopzetten en concepten kritisch mee en voorzien deze van advies. Daarnaast zijn we op afroep beschikbaar voor informatie en advies. Dit is een zeer efficiënte vorm van ondersteuning op maat, doordat alleen betaald wordt voor wat nodig is. Gedurende de loop van het onderzoek bepaalt de rekenkamer(commissie) zelf hoeveel ondersteuning men wil gebruiken.

Onderzoek in opdracht van rekenkamer(commissie)

Wij brengen alleen een offerte uit op terreinen waarop wij een rekenkamer(commissie) meerwaarde kunnen bieden. Inhoudelijke deskundigheid staat bij ons voorop.


Neem vrijblijvend contact met ons op om te horen wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Relevante publicaties

AuteurTitelJaarSoort
Janzen, L.
Allers, M.A.
Hoeben, C.
Gemeentelijke belastingen Pijnacker-Nootdorp2015Rapport
Allers, M.A.
Veenstra, J.
Evaluatie toetsingskader leningen en garanties voor gemeente Den Helder2015Rapport
Hoeben C.Kwijtscheldingsbeleid in het Hoogheemraadschap van Delfland2015Rapport
Zeilstra A.S.,
Toolsema L.A.,
Hoeben C.
Kosten en baten riolering en afvalinzameling en -verwerking in Capelle aan den IJssel2009Rapport
Allers M.A.,
Toolsema L.A.,
Zeilstra A.S.
De financiële positie van de gemeente Harlingen en de sturingsmogelijkheden van de raad2008Rapport
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Kostprijsberekening en tariefbepaling gemeentelijke heffingen in De Marne2007Rapport
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Kostprijsberekening en tariefbepaling gemeentelijke heffingen in Eemsmond2007Rapport
Hoeben C.,
Zeilstra A.S.
Kostprijsberekening en tariefbepaling gemeentelijke heffingen in Winsum2007Rapport