Waterbeheer


Alle overheidslagen zijn betrokken bij het waterbeheer. De belangrijkste 'overheids'instanties op dit gebied zijn:

  • Waterschappen (zorgen voor droge voeten en schoon water)
  • Gemeenten (riolering)
  • Drinkwaterbedrijven (overheidsbedrijven die de drinkwatervoorziening verzorgen)


Waterschappen heffen belastingen om hun kosten te dekken. Zij krijgen geen uitkering uit een fonds zoals gemeenten en provincies. Gemeenten kunnen de kosten van het waterbeheer dekken uit de rioolheffing. Drinkwaterbedrijven hanteren tarieven.

Bestuursakkoord Water

COELO is betrokken bij het monitoren van de voortgang van het Bestuursakkoord Water uit 2011. De verwachting is dat de kosten in het waterbeheer in de toekomst zullen stijgen. In het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat de stijging zal worden beperkt door doelmatiger te werken.


Relevante publicaties

AuteurTitelJaarSoort
Hoeben. C.
Allers, M.A.
Bekostiging van grondwaterbeheer2023Rapport
Hoeben, C.Ontwikkeling waterschapsheffingen in de bestuursperiode 2019-20232023Rapport
Hoeben, C.Drastische hervorming watersysteemheffing waterschappen is niet nodig, Weekblad Fiscaal Recht2019Artikel
Hoeben, C.Ontwikkeling waterschapsheffingen 2015-2019 2019Rapport
Hoeben C.Belang, betaling en zeggenschap: geborgde zetels in het waterschapsbestuur, Water Governance2014Artikel
Hoeben C.Reparatie waterschapswet verhoogt lasten huishoudens, Weekblad Fiscaal Recht2014Artikel
Hoeben C.Vervolgonderzoek robuustheid prognoses autonome kostenontwikkelingen bij drinkwaterwaterbedrijven en waterschappen2012Rapport
Hoeben C.,
Allers M.A.
Robuustheid prognoses autonome lastenontwikkelingen bij waterschappen en drinkwaterwaterbedrijven2012Rapport
Hoeben C.,
Geertsema J.B.,
Veenstra J.,
Allers M.A.
Voorbereiding monitor doelmatigheidswinst in het waterbeheer2012Rapport
Hoeben C.,
Allers M.A.
Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma2012Rapport
Hoeben C.Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma2011Rapport
Hoeben C.Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout, Weekblad Fiscaal Recht2011Artikel
Hoeben C.Achtergrond waterschapsbestuurders en verdeling belastingopbrengsten, Weekblad Fiscaal Recht2011Artikel
Hoeben C.Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-20122010Rapport
Allers M.A.,
Hoeben C.
Besparingsmogelijkheden in het waterbeheer2010Rapport
Gerritsen E.,
Hoeben C.,
van der Veer J.Th.
Audit WB21: Kosten- en lastenontwikkeling ten gevolge van de NBW-opgave wateroverlast2006Rapport
Hoeben C.Wel betalen, niets te zeggen: huiseigenaren in de voorgestelde aanpassing waterschapswet, Weekblad Fiscaal Recht, 30 maart, 2006/6664, 357-3612006Artikel
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gevolgen van ontwikkelingen in de waterketen voor de lastendruk van huishoudens2005Rapport
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
Kostenontwikkeling in de waterketen 1990-20102004Rapport
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Gevolgen invoering waterketentarief voor de lastenontwikkeling van huishoudens2004Rapport
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
COELO onderzocht kostenontwikkeling 1990 tot 2010, Riolering, aug/sept, 9-112004Artikel
Gerritsen E.,
Sterks C.G.M.
Afkoppeling van regenwater, BenG2004Artikel
Hoeben C.,
Gerritsen E.
Effecten van invoering waterketentarief voor huishoudens, H2O, nr. 22, 32-332004Artikel
Hoeben C.Belang en betaling: de kostentoedeling bij waterschappen, Tijdschrift voor Openbare Financiën, nr. 4, 173-1872004Artikel
Sterks C.G.M.,
Gerritsen E.
De bekostiging van de waterketen. In: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek overheidsfinanciën 2004, SDU Uitgevers, Den Haag, 205-2252004Boek
Hoeben C.Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen2003Rapport
Allers M.A.,
Gerritsen E.
Waterschapslasten in kaart, Het Waterschap, 17 juni, 546-5481999Artikel
Allers M.A.,
Sterks C.G.M.
Lokale lasten: ook de waterschappen tellen, Het Waterschap, nr. 14, 575-5771998Artikel
Allers M.A.,
de Kam C.A.
Advies over de kostentoedeling van waterschappen1994Rapport