Ontwikkeling tariefsystemen afvalstoffenheffing 1998-2019

Het onderstaande filmpje laat per jaar zien welke gemeenten een gedifferentieerd tarief hanteren voor de afvalstoffenheffing. Bij een gedifferentieerd tarief betalen huishoudens voor één van de volgende zaken:

  • het aantal keer dat de container wordt geleegd,
  • het aantal kilo afval,
  • het aantal zakken afval,
  • het aantal keer dat de container wordt geleegd én het aantal kilo afval.


Het filmpje begint automatisch af te spelen. Door op de pauze/play button te klikken is het mogelijk om het filmpje te pauzeren of opnieuw af te spelen.
 

Gemeenten in Nederland hanteren verschillende tariefsystemen voor de afvalstoffenheffing. Bij een vastrecht of een tarief gekoppeld aan de huishoudensomvang betalen huishoudens een vast bedrag per jaar. Het aan de straat zetten van meer afval kost dan niets extra. Huishoudens worden dus niet gestimuleerd om de hoeveelheid afval te beperken. Door de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk te maken van de hoeveelheid afval die huishoudens aanbieden wordt het aantrekkelijk gemaakt om de hoeveelheid afval te verminderen. Zo’n tariefsysteem wordt kortweg diftar genoemd (gedifferentieerde tarieven). Men betaalt dan per kilo, per zak of per lediging (vaak gecombineerd met een vastrecht). Het aantal gemeenten dat diftar hanteert voor de afvalstoffenheffing is tussen 1998 en 2017 sterk gestegen. Dit is te zien in onderstaand filmpje. In de meeste gemeenten die diftar hanteren voor de afvalstoffenheffing betalen huishoudens voor iedere lediging van de container. Betaling per zak of per kilo komt ook voor. De kaart laat ook zien dat de meeste gemeenten nog altijd een vast tarief hanteren voor de afvalstoffenheffing. 

Het filmpje laat niet alleen zien dat het aantal gemeenten dat diftar hanteert is gestegen. Ook is duidelijk te zien dat gemeenten die diftar introduceren vaak hetzelfde tariefsysteem gaan hanteren als hun buren.

Toelichting: er vinden vrijwel ieder jaar herindelingen plaats. Gemeenten fuseren en gemeentegrenzen veranderen. Op de kaart veranderen de gemeentegrenzen vanaf 2003 mee met de officiële gemeentelijke indeling. Voor de jaren 1998-2002 hanteren wij de gemeentegrenzen van 2003. De ontwikkelingen in gemeenten die zijn ontstaan tussen 1998 en 2003 worden daarom minder gedetailleerd weergegeven. De details vindt u hier.