Over COELO

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) verricht onderzoek naar economische en financiële aspecten van decentrale overheden. Dat zijn gemeenten, waterschappen en provincies, maar ook woningcorporaties vallen binnen ons onderzoekterrein. Ons werk varieert van toegepast beleidsonderzoek tot wetenschappelijke studies met een hoog abstractiegehalte. Wij doen onderzoek op eigen initiatief maar ook in opdracht van derden. Wij willen onze academische kennis beschikbaar stellen voor de praktijk. Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen, neem dan contact met ons op.

Doelen

 • Kennis verzamelen over decentrale overheden
 • Deze kennis zo toegankelijk mogelijk maken, zoals via publicaties en deze website
 • Vertalen van academische kennis voor gebruik in de praktijk

 

Wat kenmerkt COELO

 • Gezaghebbend en onafhankelijk
 • Geen “uitkomsten op bestelling”; wat er uit komt, komt er uit
 • Enthousiaste, inhoudelijk geïnteresseerde onderzoekers
 • Zeer toepasbaar onderzoek toegesneden op het probleem van de opdrachtgever
 • Onderzoek met een stevige wetenschappelijke basis
 • Stichting zonder winstoogmerk
 • Kleine, flexibele organisatie

 

Opdrachtgevers

COELO werkt onder andere voor de volgende soorten opdrachtgevers:

 • Ministeries
 • Koepelorganisaties
 • Gemeenten, provincies, waterschappen
 • Lokale rekenkamers 

 

Onderzoek voor u?

Wilt u iets onderzocht hebben? Samen met u kijken wij graag naar de mogelijkheden. Het eindproduct kan een rapport zijn, maar ook een spreadsheet of een presentatie. Alles wat we doen is maatwerk, waarbij uw informatiebehoefte voorop staat.

Op onze onderzoekspagina ziet u wat onze expertisegebieden zijn en welke onderzoekservaring wij hebben. Onderzoek kan betrekking hebben op de effecten van bepaalde beleidsmaatregelen. Zo kunnen wij, onder andere, de gevolgen van (voorgenomen) aanpassingen van verdeelsystemen of inkomensbeleid doorrekenen. Ook hebben wij bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het effect van betalen per kilo op de hoeveelheid huishoudelijk afval, naar welk effect herindeling of samenwerking heeft op de gemeentelijke uitgaven, en naar het effect van corporatiefusies op de doelmatigheid. Maar onderzoek kan ook gaan over het vinden van een voor iedereen acceptabele manier om de kosten van een veiligheidsregio te verdelen over de deelnemende gemeenten.

Voor het tot een opdracht komt stellen wij vrijblijvend een offerte op waarin eindproduct, tijdpad en kosten duidelijk worden aangegeven. U weet dus altijd waar u aan toe bent. Tijdens het onderzoek houden we contact om optimale aansluiting bij uw informatiebehoefte te waarborgen. Voordat we het eindresultaat opleveren overleggen we een conceptversie, die we met u bespreken. Wij vinden het belangrijk dat rapportages helder en goed leesbaar zijn en besteden daar veel aandacht aan.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.