Over COELO

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) verricht onderzoek naar economische en financiële aspecten van decentrale overheden. Dat zijn gemeenten, waterschappen en provincies, maar ook woningcorporaties vallen binnen ons onderzoekterrein. Ons werk varieert van toegepast beleidsonderzoek tot wetenschappelijke studies met een hoog abstractiegehalte. Wij doen onderzoek op eigen initiatief maar ook in opdracht van derden. Wij willen onze academische kennis beschikbaar stellen voor de praktijk. Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen, neem dan contact met ons op.

Doelen

 • Kennis verzamelen over decentrale overheden
 • Deze kennis zo toegankelijk mogelijk maken, zoals via publicaties en deze website
 • Vertalen van academische kennis voor gebruik in de praktijk

 

Wat kenmerkt COELO

 • Gezaghebbend en onafhankelijk
 • Geen “uitkomsten op bestelling”; wat er uit komt, komt er uit
 • Enthousiaste, inhoudelijk geïnteresseerde onderzoekers
 • Zeer toepasbaar onderzoek toegesneden op het probleem van de opdrachtgever
 • Onderzoek met een stevige wetenschappelijke basis
 • Stichting zonder winstoogmerk
 • Kleine, flexibele organisatie

 

Opdrachtgevers

 • Ministeries
 • Koepelorganisaties
 • Gemeenten, provincies, waterschappen
 • Lokale rekenkamers
 • Etcetera

 

Achtergrond

COELO is opgericht in 1994. Sinds de oprichting zijn wij verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Financiering

COELO ontvangt een subsidie van het ministerie van BZK om onderzoek te doen naar en informatie te verspreiden over heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen. Die subsidie dekt iets minder dan een derde van onze begroting. Verder leveren een aantal gemeenten en het IPO een jaarlijkse bijdrage. Daarmee dekken we iets minder dan een vijfde van onze begroting. De rest van onze begroting dekken we uit opdrachten van derden en andere incidentele inkomsten.