Financiering & Achtergrond

Financiering

COELO ontvangt een subsidie van het ministerie van BZK om onderzoek te doen naar en informatie te verspreiden over heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen. Die subsidie dekt ongeveer een derde van onze begroting. Verder leveren een aantal gemeenten en het IPO een jaarlijkse bijdrage. Daarmee dekken we ongeveer een vijfde van onze begroting. De rest van onze begroting dekken we uit opdrachten van derden en andere incidentele inkomsten.


Achtergrond

COELO is opgericht in 1994. Sinds de oprichting zijn wij verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.