De kaart geeft de hoogte van de waterschapslasten voor huishoudens in 2017 weer. Klik hier voor de kaart van 2018 en hier voor de kaart van 2016. Klik hier voor een uitleg over hoe de kaart te gebruiken.

Indien de kaart onjuiste informatie bevat, verzoeken wij dit door te geven via coelo@rug.nl