Rangnummers woonlasten

Woonlasten per gemeente

In dit gedeelte van de website vindt u een cijfermatig overzicht van de woonlasten per gemeente voor eigenaar-bewoners en huurders. Alle (deel) gemeenten hebben een rangnummer dat aangeeft hoe hoog de woonlasten zijn in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. Nummer 1 heeft hierbij de laagste woonlasten. Voor de woonlasten voor eigenaar-bewoners is het hoogste rangnummer 349, voor huurders is dit 354. Omdat een gemeente mag na een herindeling nog twee jaar afzonderlijke tarieven mag heffen in de voormalige gemeenten kunnen de gemeentelijke woonlasten binnen een gemeente verschillen. We geven in dat geval de woonlasten weer per deel van de gemeente. De woonlasten zijn conform kaart 27, kaart 28, kaart 31, en kaart 32. Aan de rangnummers ligt geen waardeoordeel ten grondslag over de wenselijkheid van bepaalde tariefniveaus of de ontwikkeling daarvan.

Klik hier voor de tabel met de woonlasten en rangnummers van provincie:

Groningen

Fyslân

Drenthe

Overijssel

Gelderland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Flevoland