Rangnummers woonlasten

Woonlasten per gemeente

In dit gedeelte van de website vindt u een cijfermatig overzicht van de woonlasten per gemeente voor eigenaar-bewoners en huurders.

Het kan zijn dat u graag wilt weten hoe hoog de woonlasten in uw gemeente zijn. U kunt deze dan het beste berekenen in de Lokale Lasten Calculator. Deze bevat de meest actuele tarieven.

Het kan ook zijn dat u op zoek bent naar gegevens over de woonlasten en de positie van uw gemeente hierin ten opzichte van andere gemeenten. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt in de paragraaf lokale heffingen van de begroting en jaarrekening. In dat geval kunt u het beste de hier gepresenteerde gegevens gebruiken.

Alle (deel) gemeenten hebben een rangnummer dat aangeeft hoe hoog de woonlasten zijn in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. Veel gemeenten gebruiken deze nummers om te bepalen hoe hoog de woonlasten in de eigen gemeente zijn in vergelijking met andere gemeenten. Het is dan moeilijk uit te leggen als deze positie gedurende het jaar verandert. We passen de rangnummers daarom niet meer aan nadat wij de Atlas van de lokale lasten hebben gepubliceerd. Dit betekent ook dat gemeenten op het moment dat de dataverzameling voor de Atlas van de lokale lasten sluit (een deel van) de tarieven van de woonlasten nog niet hebben vastgesteld geen rangnummer krijgen.

De gemeente met nummer 1 heeft de laagste woonlasten. Voor de woonlasten voor eigenaar-bewoners is het hoogste rangnummer 349, voor huurders is dit 354. Omdat een gemeente na een herindeling nog twee jaar afzonderlijke tarieven mag heffen in de voormalige gemeenten kunnen de gemeentelijke woonlasten binnen een gemeente verschillen. We geven in dat geval de woonlasten weer per deel van de gemeente. De woonlasten zijn conform kaart 27, kaart 28, kaart 31, en kaart 32. Aan de rangnummers ligt geen waardeoordeel ten grondslag over de wenselijkheid van bepaalde tariefniveaus of de ontwikkeling daarvan.

Klik hier voor de tabel met de woonlasten en rangnummers van provincie:

Groningen

Fyslân

Drenthe

Overijssel

Gelderland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Flevoland