COELO lokale lasten calculator 2022

Van welke gemeente wilt u de woonlasten bekijken?


Met welke gemeente wilt u de woonlasten vergelijken?


Heeft u een eigen woning? Zo ja, vult u dan de WOZ-waarde in van uw woning van dit jaar (vult u niks in, dan wordt gerekend met de gemiddelde WOZ-waarde in uw gemeente).


Bestaat uw huishouden uit één, twee, drie of vier (of meer) personen?


Heeft u een auto?